Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Różne kryteria obowiązywania prawa

  Według kryterium behawioralnego, norma obowiązuje wtedy, kiedy rzeczywiście wpływa na zachowanie adresatów, cieszy się posłuchem i jest realizowany,

  Według kryterium legalności, nie chodzi o stosunek adresatów do normy, lecz o to, jak norma została ustanowiona. Prawomocne ustanowienie normy, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje norm społecznych

  Do norm szczególnie doniosłych w dziejach ewolucji człowieka zalicza się normy dotyczące współpracy, koordynacji zachowania i własności.Ze względu na dziedzinę życia zbiorowego, którą regulują normy społeczne, wyróżnia się jako najważniejsze normy moralne, prawne, religijne i obyczajowe.Normy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /5 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem powszechności norm

  Normy podtrzymywane i chronione przez oficjalne instytucje kontroli społecznej nazywa się normami zinstytucjonalizowanymi Istnienie tych norm umożliwia rozpatrywanie organizacji społecznych ról społecznych, systemów moralnych, religijnych czy polityczny a nawet całego społeczeństwa globalnego jako struktur...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy szczególne norm społecznych

  Norma to, innymi słowy, ogólnie przyjęta, ustalona reguła, zasada, przepis, prawidło, standard, dyrektywa albo wzór postępowania.

  Normą społeczna nazywa się normę regulującą stosunki międzyludzkie na względnie rozległym obszarze i/lub w ciągu życia kilku pokoleń. Wskazuje ona adresatom, Jak...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestia nobilitacji prawa przez socjologię prawa

  Niezależnie od tej bieżącej, krytycznej oceny aktualnie obowiązującego w Polsce prawa pozytywnego, jeśli jakaś szczegółowa dziedzina wiedzy nobilituje prawo jako instytucję społeczną trwającą przez stulecia, jest nią z pewnością socjologia prawa. Dlatego jej rola w edukacji prawniczej nie powinna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontologiczny i aksjologiczny prymat prawa nad państwem

  Zjawiska prawne w ujęciu socjologicznym, choć współcześnie są powiązane genetycznie z państwem, to istnieją niezależnie od konkretnej organizacji politycznej, społecznej czy militarnej, posługującej się przymusem i wydającej rozkazy.

  Aby w naszym umyśle zrodziło się przekonanie, że jesteśmy do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika socjologicznego ujmowania prawa

  Ehrlich, Petrażycki i wielu późniejszych uczonych, z Adamem Podgóreckim na czele, przyczyniło się do spopularyzowania socjologicznego ujmowania prawa i w konsekwencji -instytucjonalizacji socjologii prawa. W ujęciu socjologicznymi prawo jest czymś więcej niż zbiorem nakazów i zakazów, chronionych przymusem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /4 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo jako zjawisko realne i jego pozytywizacja

  Prawo jako zjawisko realne nie jest ani rozkazem, ani nakazem, nie jest też czymś fizycznym, jak przymus, ani wyrazem woli powszechnej, uznanej i chronionej przez państwo. Prawo, tak samo jak moralność, istnieje w psychice ludzi jako swoiste przeżycie imperatywno-atrybutywne oraz w stosunkach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swoistość socjologii prawa na tle innych dziedzin wiedzy o prawie

  Co różni rodzimą socjologię prawa od innych szczegółowych dyscyplin socjologicznych, jakie są na ich tle zasadnicze jej odmienności czy osobliwości.

  1. Po pierwsze,  socjologia prawa jest typową dyscypliną „pogranicza", oscyluje  między idiografizmem nauk prawnych a dość swobodnym teoretyzowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne kierunki badań socjologicznoprawnych

  1) miejsce prawa w strukturze społecznej i jego podstawowe funkcje, Socjologowie prawa uznają, że prawo należy traktować jako:

  - mechanizm integrujący system społeczny i wchodzące w jego skład podsystemy.

  - prawo przywraca naruszoną równowagę społeczną,

  - główny czynnik koordynacji życia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /5 481

  praca w formacie txt

Do góry