Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrzest Franków

  Na kontynencie Europy zachodniej znalazły się w granicach rzymskiego cesarstwa liczne plemiona germańskie.Niektóre przyjęły chrześcijaństwo ariańskie. Poganami pozostali dość długo Frankowie, dzielącysię na salijskich i rypuaryjskich.

  Frankowie salijscy, po osiedleniu się między Sommą i Sekwaną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jakobicki

  Został on zorganizowany i wziął swą nazwę od Jakuba Baradai, który dość wcześnie był znany z monofizyckichpoglądów, a jednak otrzymał w 542 roku biskupstwo w Edessie na polecenie cesarzowej Teodory.Wydawało się, że będzie gorliwie prowadził misyjną działalność na wschodnich kresach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory teologiczne

  Pierwszy spór teologiczny tego okresu dotyczył teopaschityzmu. Do używanego w bizantyjskiej liturgiiśpiewanego wezwania trzykroć świętego Boga (Trishagion) dodał monofizycki patriarcha Piotr Fullo zAntiochii słowa który za nas ukrzyżowany został. Cesarz Anastazy I (491-518) polecił dodatek wprowadzićdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /6 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie kulturalne

  Surowe stanowisko Didaskaliów z III wieku, że nie należy czytać ksiąg pogańskich jako obcych chrześcijaninowii diabelskich, a ograniczyć się do lektury Biblii, nie utrzymało się w Kościele już wówczas, atym mniej w obecnym okresie. Bazyli Wielki radził korzystać w kształceniu młodzieży z greckiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka sakralna

  Sztuka służy nadal propagowaniu idei zbawienia, ale występują w niej teraz nowe wątki: doktrynalny inarracyjny. Prawdy wiary i historię biblijną ujmuje się w obrazy. To drugie zjawisko musiało być częste,skoro biskup Asteriusz z Amazji karci bogatych chrześcijan za ozdabianie stroju motywami z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umocnienie prymacjalne (1850 - 1914)

  Załamanie się ruchów wolnościowych podczas Wiosny Ludów nie oznaczało końca liberalizmu politycznego.We Włoszech łączył się on z ruchem zjednoczenia kraju w jedno państwo, co doprowadziło doupadku Państwa Kościelnego w jego dawnej formie.

  Tracąc władzę świecką, Pius IX nie utracił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe formy pobożności

  Pobożność Męki Pańskiej jest głoszona coraz częściej, choć pobożność chrystocentryczna i eucharystycznastanowią nadal cel przepowiadania Słowa Bożego. Liczne Mowy o męce Pańskiej rozwijają takbujną potem w średniowieczu predylekcję do rozważań o męce Pana Jezusa. Bezpośrednim skutkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SACERDOTIUM I IMPERIUM

  W Bizancjum identyfikowano Kościół z państwem, a stolicę biskupią w Konstantynopolu, uznaną przezsobór chalcedoński drugim patriarchatem po Rzymie, uczyniono najsilniejszą podporą cesarstwa. Znalazłoto wyraz w koronacji (457) cesarza Leona I, dokonanej przez patriarchę Anatola.

  O symbiozie Kościoła i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w liturgii

  Wolność kultu i wzrastająca liczba chrześcijan sprawiły, że liturgiczne zgromadzenia nabrały okazałości,a sama liturgia wzbogaciła się o nowe elementy. Z drugiej strony starano się modły liturgiczne ująć wustalone teksty, by nie uległy heretyckim zniekształceniom. Powstały wszakże różnice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /8 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henotikon i schizma akacjańska

  Surowy nakaz cesarza Marcjona, by wszyscy chrześcijanie przyjęli uchwały soboru chalcedońskiego izaprzestali religijnych dyskusji, nie przyniósł spodziewanego rezultatu. Papież Leon Wielki, ze względuna odrzucenie dwudziestego ósmego kanonu, uznał dopiero po dwóch latach (21.03.453) dogmatyczneorzeczenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 559

  praca w formacie txt

Do góry