Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Analiza przeżyć własnego ja

  Człowiek przeżywa otaczający go świat i samego siebie. Inaczej przeżywam jednak własne ja to, to co jawi mi się jako moje. Człowiek chcąc oznaczyć przedmioty znajduje się na zewnątrz ja mówi, że „są moje”. ”Moje” jakoś przynależą do danego ja. Jest to relacja zewnętrzna i nie konstytuuje ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia a antropologia

  Psychologia wyrosła z filozofii, kiedyś była to psychologia filozoficzna. Psychologia doświadczalna wchodzi w skład nauk szczegółowych i bada te zjawiska, które można poznać doświadczalnie. Nie zajmuje się problemem duszy ludzkiej.

  Psychologia racjonalna korzysta z badań psychologii doświadczalnej, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problematyka filozofii człowieka

  koncepcja filozofii człowieka – ogólny pogląd na filozofię i odpowiadające jej ujecie antropologiczne,

  problem monizmu i pluralizmu w człowieku – problem wyższości człowieka do innych bytów ziemskich oraz pierwiastek duchowy człowieka,

  wolność woli i jej ograniczenia,

  relacje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia filozoficzna - Metoda

  etap zjawiskowy, fenomenologiczny – opis i ogląd tego, co bezpośrednio lub pośrednio empirycznie dane i tego interpretacja. Zbieram odpowiednią wiedzę o człowieku, badam jego właściwości jako osobowej kategorii bytowej – fenomenologia człowieka.

  etap bytowy – dalsze pogłębienie refleksji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia filozoficzna - Antropologia

  Rozumowa nauka o człowieku w świetle jego przyczyn ostatecznych. Według o. Krąpca jest metafizyką szczegółową; odnosi się do określonej postaci bytu, jaką jest człowiek. Stawia filozoficzne pytania i próbuje na nie odpowiedzieć :

  Jaka jest natura człowieka i sposób jego istnienia?

  Jakie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Zaawansowany projekt fotograficzny

  Studenci wyjeżdżają na kilkunastodniowy obóz terenowy (plener) do niewielkiej miejscowości (wsi). Wykonują najpierw ogólny rekonesans fotograficzny układu przestrzennego i otoczenia, a następnie serie zdjęć, które mają odzwierciedlać co najmniej pięć typowych dla tej zbiorowości kontekstów życia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Rozwinięte projekty fotograficzne

  Autoportret fotograficzny

  Student ma wykonać serię 12-1 5 zdjęć, które najlepiej zdefiniują jego tożsamość, pokażą, kim jest, czym się interesuje, z kim się zadaje. Następnie konfrontuje się w dyskusji serie wykonane przez różnych studentów, starając się wykryć podobień­stwa i różnice pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Niewielkie projekty fotograficzne

  Syntetyczny autoportret Każdy student ma wykonać sam lub przy pomocy kogoś znajomego własne zdjęcie, w takiej pozie, w takim ubraniu, otoczeniu, z takimi rekwizytami, jakie najlepiej jego zdaniem oddają cechy jego osobowości, pasji czy zainteresowań. Następnie zdjęcia te są przedmiotem dyskusji wśród...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /4 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Serie zdjęciowe

  Studenci mają wykonać trzy zdjęcia ilustrujące jakieś wskazane pojęcie socjologicz­ne (zob. Theory and Practice of Visual Sociology 1986 : 64) .

  Przykładowe pojęcia:

  - rytuał, - dewiant,

  - kolejka,

  - mała grupa,

  - konsumpcja pokazowa,

  - tłum,

  - audytorium,

  - konwersacja,

  - sankcje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie

  Przechodzimy tu do właściwego zastosowania metody fotograficznej poprzez wy­konywanie własnych zdjęć czy podejmowanie bardziej złożonych projektów foto­graficznych. Zakładamy elementarne umiejętności warsztatowe studentów, na po­ziomie zaawansowanych amatorów.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt

Do góry