Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Człowiek jako osoba (persona) - Jan Paweł II

  Osoba to taki byt przedmiotowy, który jako określony podmiot kontaktuje się z całym światem (zewnętrznym) i najgruntowniej w nim tkwi przez swoje wnętrze i życie wewnętrzne. Kontaktuje się w ten sposób ze światem widzialnym, a przede wszystkim Bogiem.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek jako osoba (persona)

  Persona est rationalis naturae, individua substantia. Natura oznacza istotę bytu wraz z wszystkimi przypadłościami i skutkami tych przypadłości. Forma decyduje, jakie przypadłości może podmiotować dany byt - władze i działanie, jakie człowiek może wykonywać za ich pomocą:

  intelekt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje w międzyludzkiej komunikacji osobowej

  Człowiek poznaje świat przez ciało. To poznanie pozwala mu odkryć specyficzność swego ja w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości, swoją wyjątkowość wobec elementów stanowiących świat.

  Ciało ludzkie jest zasadniczym przejawem człowieczeństwa, znakiem rozpoznawczym człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozoficzne ujęcie ludzkiego ciała

  Każdy z nas jest zdeterminowany przez płeć. Byt ludzki jest bytem płciowym, ta cecha ma uzasadnienie pewnej celowości, jaka w bycie ludzkim jest opisywana. Płciowy człowiek jest w tej strukturze istotą równą. Płeć nie determinuje człowieka jako człowieka. Każdy organizm posiada pierwiastek męski i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dusza jest obecna w ciele?

  Dusza jest obecna w całym ciele i każdej jego części. Pierwszym i podstawowym odniesieniem duszy do ciała jest odniesienie jako do całości. W pierwszym rzędzie odnosi się do ciała istotowo. Tak samo dusza domaga się różnorodności w częściach ciała. Jest to jej potrzebne, aby mogła spełniać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób istnienia duszy w ciele

  Dusza jest formą dla ciała, częścią składową, integralną dla ciała ludzkiego. Dusza nie jest fizycznie egzystująca. Duszy nie jesteśmy w stanie rozdzielić. Nie zajmuje miejsca w przestrzeni. Jest formą substancjalną, a nie przypadłościową. Ciało to nie tylko porządek części ciała, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzajemna relacja duszy i ciała

  dusza jako zasada życia ciała

  Anima est primum principium vitae. Dusza jest czymś co sprawia, iż człowiek żyje. Człowiek żyje dlatego, że zachodzą w nim procesy chemiczne i biologiczne, ale to nie jest przyczyną życia. Przyczyna życia to nie samo ciało, ale coś poza nim czyli dusza. Ona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /2 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujęcie istoty w bycie ludzkim

  Każdy człowiek, który istnieje, jest realny. Istotę bytu istniejącego nazywamy subzystencją (istnieć pod). Są 3 podstawowe ujęcia istoty:

  subzystencja – istota pełna wraz z ogarniającymi ją własnościami transcendentalnymi (ujęcie jednostkowego, konkretnego bytu),

  quidditas – istota, jaką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własności transcendentalne

  odrębność – akt istnienia czyni byt czymś indywidualnym, człowiek jest sobą a nie innym człowiekiem – ma własne przypadłości, własna duszę;

  jedność – człowiek jest jednostką principiów, które go stanowią, jako ciało i dusza są jednością,

  realność – istnienie tak wpływa na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja pryncypiów człowieka

  Człowiek posiada ciało. Ciało jest materialne, zmienne. Materia jest nieokreślona, dopiero forma nadaje jej konkretną aktualizację. Materia I jest możnością, jest zasadą zmienności ciała ludzkiego.

  Materia II to ciało ludzkie, to konkretne które widzimy, że się zmienia. Forma decyduje, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /1 668

  praca w formacie txt

Do góry