Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga IV

  Szczodrość - to umiar w odniesieniu do dóbr materialnych. Rozrzutność - szczodrość - chciwość. Rozrzutność - niewłaściwe wydawanie pieniędzy na cele hańbiące. Chciwość - nadmierne przywiązywanie się do dóbr materialnych. Rozrzutnik trwoni majątek. Szczodrość polega na rozsądnym dawaniu temu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /4 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga III

  Czyny niezależne to te, które dokonuje się pod przymusem lub nieświadomie (przyczyny są poza działającym0. Czyny zależne od woli: przyczyna ich tkwi w działającym. Niezależne wywołują żal i skruchę. Czyn, który nie wywołuje żalu, to czyn niechcący.

  Postanowienie jest zależne od woli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga II

  Dzielność etyczna: skutkiem przyzwyczajenia. Dzielność diamoetyczna: doświadczenia, potrzebuje czasu na wykształcenie się. Zatem żadna z cnót nie jest nam wrodzona (rzecz wrodzona nie da się zmienić skutkiem przyzwyczajenia). Cnoty zdobywa się przez wykonywanie czynów etycznie dodatnich. Wszystkiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga I

  Cele są czynnościami i odrębnymi wytworami. Polityka jest nauką o poznaniu dobra najwyższego. Jest przedmiotem nauki naczelnej. Cel, który pragniemy dla niego samego jest dobrem i to największym. Polityka orzeka które nauki należy uprawiać. Dobro ogółu jest większe od dobra jednostki. Nauka o państwie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział władz

  O przyporządkowaniu władz oraz o tym, jakie władze dany byt posiada, decyduje forma. Sposoby życia:

  roślina - wegetatywny sposób życia,

  zwierzęta – zmysłowy sposób życia,

  człowiek - duchowy (intelektualny) sposób życia.

  Władze niższe zawsze są w posiadaniu dla formy wyższej. O...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie człowieka

  Jest to kwesta pewnego imperatywu wobec tego, co go dotyczy jako cielesność. Posiada własności poznawcze, tzn. że może podmiotować relacje poznania. Władze jako podmiotujące przypadłości mogą być przez nas nazywane możnością. Władza, która jest wyznaczana przez formę, to pewien obszar możności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne definicje człowieka

  Arystoteles – człowiek jest miarą wszystkiego,

  Tales – człowiek jest makrokosmosem,

  Scheler – ens amans,

  Max – ens sociale,

  Gehlen – homo faber,

  Kuczyński – homo creator,

  Huizing – ens pluders

  św. Augustyn – człowiek to tajemnica.

  Definicje te nie są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy nurty personalizmu

  J. Maritain – holizm personalistyczny, odczytywany metafizycznie w kategoriach społecznych:

  człowiek złożony jest z ciała i duszy jest osobą, rozumną i wolną,

  człowiek w odniesieniu do społeczeństwa jest wartością wobec niego nadrzędną.

  Mounier – wersja wybitnie społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to znaczy, że człowiek jest osobą?

  Droga historyczna w obrębie natury

  Natura to stała struktura bytu. Ona decyduje o określonym ludzkim działaniu. Różni się jakościowo od struktury zwierząt. Konsekwencją tego jest odrębny sposób działania człowieka. Dlatego o osobie możemy mówić w obrębie natury rozumnej.

       2.  Kwestia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm chrześcijański

  Jest kierunkiem akcentującym problem osoby. Główni przedstawiciele:

  M. Scheler,

  J. Maritain,

  Mounier,

  K. Wojtyła.

  Kierunki daleko odchodzące od personalizmu:

  Indywidualizm – akcentuje sytuację niezależności bytu ludzkiego, ujmuje człowieka głównie od strony jego wolności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt

Do góry