Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Metodologiczny empiryzm F. Bacona - Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)

  Angielski filozof, prawnik i mąż stanu. Wielokrotny członek parlamentu, od 1618 lord kanclerz, 1621 wicehrabia Saint Albans - w tymże roku utracił urzędy oskarżony o łapownictwo; resztę życia spędził w odosobnieniu. Nawiązywał do myśli starożytnej, zwłaszcza Demokryta i empirycznych tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm, a Epikureizm - Epikureizm

  1) hellenistyczny system filozoficzny, którego twórcą był Epikur i który wypływał z dwóch źródeł:

  A) kultu życia i pragnienia szczęścia.

  B) z trzeźwej postawy umysłu, ufającego temu, co mu bezpośrednio jest dane i operują cego wyłącznie konkretnymi wyobrażeniami.

  Epikureizm głosił:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /4 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm, a Epikureizm - Stoicy, stoicyzm

  Nawiązująca do cyników grecka szkoła filozoficzna założona w III w. p.n.e. przez Zenona z Kition, który nauczał w ateńskim Portyku Malowanym - Stoa Pojkile, stąd nazwa szkoły.

  Rozróżnia się trzy etapy jej rozwoju:

  1) stara szkoła Zenona.

  2) średnia szkoła na wyspie Rodos (II-I w. p.n.e.).

  3)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyka Arystotelesa - Arystotelizm

  1) Filozofia Arystotelesa.

  2) Koncepcje i nurty filoz. nawiązujące do całości lub części poglądów Arystotelesa.

  W starożytności arystotelizm reprezentowali początkowo działający w Likejonie w IV/III w. p.n.e. tzw. perypatetycy: Teofrast z Eresos, Eudemos z Rodos, Dikajarchos z Messyny, Arystoksenos z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyka Arystotelesa - Arystoteles (384-322 p.n.e.)

  Filozof grecki. Pochodził ze Stagiry, stąd zwana bywa Stagirytą. Ok. 366-347 p.n.e. kształcił się w Akademii Platońskiej. 343-340 p.n.e. przebywał na dworze macedońskim jako wychowawca Aleksandra III Wielkiego, później w Stagirze. 335 p.n.e. powrócił do Aten, gdzie założył szkołę filozoficzną:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /10 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealizm myśli platońskiej - Platon (ok. 437-347 p.n.e)

  Filozof grecki. Zainteresowania filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z Sokratesem. Po jego śmierci odbył liczne podróże. Przebywał w Megarze, Kyrene, w Egipcie i Azji Mniejszej, w Italii i na Sycylii. Podczas podróży poznał wiele poglądów, w tym doktryny orfickie i pitagorejskie o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /3 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza w ujęciu Sokratesa - Sokrates (469-399 p.n.e.)

  Filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są Dialogi jego ucznia Platona oraz pisma Ksenofonta. W kwestiach politycznych był zwolennikiem demokracji.

  W etyce, która stanowiła główną dziedzinę jego zainteresowań (nie prowadził w ogóle dociekań ontologicznych), stał na stanowisku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /6 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści i ich program - Gorgiasz z Leontinoj, Gorgias (ok. 483 - 375 p.n.e.)

  Filozof grecki, słynny sofista i teoretyk wymowy. W 427 p.n.e. wysłany z poselstwem do Aten (w czasie wojny Syrakuz z Leontinoj) tam się osiedlił i prowadził nauczanie jako świetny mówca. Wprowadził do prozy greckiej wiele figur retorycznych.

  W poglądach filozoficznych skłaniał się ku sceptycyzmowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści i ich program - Protagoras z Abdery (ok. 480-410 p.n.e.)

  Filozof grecki, jeden z czołowych sofistów. Dokonał przewrotu w myśli filozoficznej, kierując ją od kosmologii ku zagadnieniom antropologii. W latach dojrzałych przebywał w Atenach, należał do grona przyjaciół Peryklesa.

  Napisał Rozprawę polemiczną o prawdzie i bycie, poza tym był autorem prac...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści i ich program - Sofiści

  Powstała w V w. p.n.e. w Atenach szkoła filozoficzna, której głównymi reprezentantami byli: Protagoras rozwijający teorię filozoficzną bytu i poznania oraz Gorgiasz proponujący nową koncepcję estetyczną.

  Przedmiotem zainteresowania sofistów było nie tyle określenie natury świata, ile antropologia, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /4 158

  praca w formacie txt

Do góry