Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Trzy rozdziały i papież

  Wigiliusz, ongiś apokryzariusz w Konstantynopolu, został wyznaczony przez dwór cesarski na papieżajuż po. śmierci Agapita, ale w Rzymie wybrano Sylweriusza (536-537). Kiedy, jednak Justynian nie uznałtego papieża i wysłał na wygnanie, on zaś dla pokoju w Kościele zrzekł się godności, Wigiliusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w królestwie Ostrogotów

  Ostrogoci, tworząc do 488 roku własne królestwo w Italii, ulegli romanizacji jeszcze jako arianie,zwłaszcza za panowania Teodoryka Wielkiego (489-526), który przebywał jakiś czas na dworze bizantyjskimi uznawał oficjalne zwierzchnictwo cesarza nad swoim państwem.

  Król wznosił budowle w stylubizantyjskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół perski

  Pod panowaniem perskim rozwinął się Kościół nestoriański. Zrodził się on w cesarstwie bizantyjskim, zopozycji szkoły w Edessie do uchwał soboru efeskiego oraz na skutek odrzucenia unii z 433 roku przezczęść biskupów patriarchatu antiocheńskiego, którzy uszli do Persji przed represjami cesarskimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orygenesowskie spory

  Nauka wielkiego Aleksandry jeżyka wywołała wcześniej spory niż Trzy rozdziały. Nabrały one w czasachJustyniana szczególnej gwałtowności. Toczyli je teraz przede wszystkim mnisi palestyńscy. Klasztor Laura z opatem Sabasem (zm. 532) stał się ośrodkiem wielkiej wrogości wobec mnichów, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE - NAWRACANIE CELTÓW I GERMANÓW

  Misje prowadził Kościół w różnym stopniu, mniej intensywnie na Wschodzie, zwłaszcza w porównaniu zmonofizytami i nestorianami, więcej na Zachodzie.

  Objął nimi w mniejszym stopniu ludy poza granicamicesarstwa rzymskiego, w większym zaś plemiona pogańskie, które w okresie wędrówek ludów wtargnęływ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piąty sobór

  Od dawna zapowiadany zjazd biskupów ze Wschodu odbył się w Konstantynopolu, od 5 maja do 2 czerwca 553 roku. Brało w nim udział 166 biskupów, w tym tylko 12 z zachodniej części cesarstwa.Przewodniczył obradom miejscowy patriarcha, Eutychios. Papież Wigiliusz przebywał w Konstantynopolu,ale nie przybył na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje Kościoła wschodniego

  Z Bizancjum podjęto misje poza granicami cesarstwa wśród Beduinów na pograniczu Syrii i Palestyny.Nie miały one powodzenia, gdyż silniejsze były tam wpływy monofizyckie.

  Większe rezultaty przyniosła misja wśród Herulanów, którzy mieli w tym czasie siedziby na południe odDunaju. Cesarz Justynian I poparł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIOŁY NARODOWE

  Spory religijne dokonywały się w cesarstwie rzymskim wśród napięć politycznych i społecznych. Tendencje odśrodkowe prowincji Egiptu i Syrii ułatwiły powstanie kościołów narodowych, gdyż ludnośćmiejscowa od dawna stała w opozycji do cesarskich urzędników, przysyłanych na wyższe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrócenie Irlandii i Szkocji

  Kraj ten, zwany wówczas Scotia maior, w odróżnieniu od Szkocji (Scotia minor), stał się terenem systematycznejmisji w pierwszej połowie V wieku.

  Kronikarz akwitański Prosper zanotował pod 431 rokiem, że do wierzących w Chrystusa Szkotów wysyłasię Palladiusza, ustanowionego ich pierwszym biskupem przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół koptyjski

  Monofizycki Kościół, zwany koptyjskim, zorganizował się najwcześniej i najsilniej w Egipcie. Należącado niego w większości autochtoniczna ludność koptyjska nazywała swych przeciwników melkitami czylicesarskimi chrześcijanami.

  Za początkową datę Kościoła koptyjskiego można przyjąć 536 rok, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 215

  praca w formacie txt

Do góry