Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  J.S. Mill o wyższych i niższych przyjemnościach

  Chociaż przyjemność jest czymś naturalnym, to rozróżnienie, które przyjemności winno się wybierać już nie, potrzebuje ono jakiegoś kryterium (wyższego rzędu)

  J.S. Mill wierzył, że przyjemność jest czymś naturalnym, ale też że istnieją ważne różnice między przyjemnościami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /4 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikurejczycy

  Epikur zauważył, że nie wszystkie przyjem. wiążą się z bólem – jedynie te cielesne.

  Mylne używanie nazwy „epicure” (smakosz), filozofia Epikura jego filozoficzne zainteresowania zdają się dotyczyć z goła innych zagadnień.

  Epikurejczycy: życie ma być wypełnione takimi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyrenaicy

  Arystyp z Cyreny (założyciel)

  Wg Cyrenaików:

  Przyjemność jest jedynym naturalnym dobrem (raczej niż konwencjonalnym). Tylko ona jest uniwersalnie uznawana przez wszystkich ludzi, kultury, miejsca i czasy za coś godnego pragnienia.

  Najlepsze życie to takie w którym jest możliwie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEDONIZM

  Po rozważaniach dotyczących egoizmu nie można uniknąć pytania, co powinniśmy pragnąć, co jest w naszym interesie? Odpowiedź na to pytanie daje blisko powiązany z egoizmem (stąd te dwa często są ze sobą mylone) hedonizm: przekonanie, że sens życia polega na radowaniu [enjoy] się życiem, a najlepsze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pragmatyzm W. James’a

  James William (1842-1910)

  Brat H. Jamesa. Filozof i psycholog amerykański. Od 1872 wykładowca, od 1885 profesor Uniwersytetu Harvarda. Jeden z twórców pragmatyzmu. Wbrew dominującym poglądom atomistycznym (atomizm) akcentował ciągłość świadomości w czasie (tzw. strumień świadomości), podkreślając...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /8 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja twórcza H. Bergsona

  Bergson Henri (1859-1951)

  Francuski filozof. Członek Akademii Francuskiej od 1914, profesor École Normale Supérieure (1898-1900) i College de France (1900-1914). Po wybuchu I wojny światowej (1914) walczył jako ochotnik na froncie. Jeden z najbardziej znanych filozofów XX w.

  Przedstawiciel intuicjonizmu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /4 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy F. Nietzchego

  Nietzsche Friedrich (1844-1900)

  Filolog klasyczny, filozof, Niemiec polskiego pochodzenia (Niecki). Szczycił się tym, że jego przodkowie byli polską szlachtą. Pisał po niemiecku, ale uciekł z Niemiec. W jego twórczości można wyróżnić trzy okresy: 1) kultu sztuki, 2) kultu nauki, 3) kultu siły i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /4 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J. St. Mill i empiryzm

  Mill John Stuart (1806-1873)

  Angielski ekonomista, filozof i logik. Reprezentant schyłkowej fazy rozwoju klasycznej szkoły angielskiej. Syn J. Milla. Zajmował się głównie problemami cyklu gospodarczego, traktując go jako obiektywne, ale przejściowe zjawisko gospodarcze, kwestiami podziału produktu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm A. Comte’a

  Comte August (1788-1857)

  filozof francuski. Po ukończeniu gimnazjum w rodzinnym Montpellier wstąpił do Szkoły Politechnicznej w Paryżu z zamiarem poświęcenia się naukom ścisłym. Przez krótki czas współpracował z C.H. Saint-

  Simonem, co zaowocowało zamieszczeniem w Katechizmie przemysłowców Systemu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /6 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy I. Kanta

  Kant Immanuel (1724-1804)

  filozof niemiecki, od 1770 profesor logiki i metafizyki na uniwersytecie w Królewcu. Istotę jego podglądów stanowi krytycyzm teoriopoznawczy nazywany też transcendentalizmem, wg którego podmiot jest warunkiem przedmiotu, a pojęcia są warunkiem doświadczenia.

  Pytaniem podstawowym w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /7 300

  praca w formacie txt

Do góry