Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Specyfika uprawiania filozofii

  W przeciwieństwie do innych nauk filozof musi nieustannie zapoznawać się z tym wszystkim, co pisali i głosili inni myśliciele.

  1) filozofowanie odbywa się zatem w pewnym kontekście historyczno-filozoficznym. Ponadto naukę tę uprawia się

  2) poprzez prowadzenie dyskursu, analizy pojęciowej, dyskusji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby rozumienia nauki

  Naukę możemy rozumieć przynajmniej na trzy sposoby:

  - funkcjonalnie (w tym znaczeniu naukę stanowią czynności poznawcze, przeprowadzane w sposób metodyczny w celu uzyskania rezultatu w postaci wiedzy),

  - strukturalnie (nauka to teoria, tj. zbiór zdań)

  - socjologicznie (nauka to pewna działalność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia a nauki niefilozoficzne

  W dzisiejszych, stechnicyzowanych czasach, rola filozofii została poważnie zmarginalizowana, a wielu uczonych przestało się interesować tą nauką lub zaczęło otwarcie ją lekceważyć. Powinniśmy jednak pamiętać, że wszystkie poważniejsze dyscypliny naukowe wywodzą się z filozofii i że to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje filozofii. Niektóre nauki filozoficzne i ich problematyka

  Klasycznie definiujemy filozofię jako teorię rzeczywistości; naukę dążącą do najogólniejszego poznania świata i koniecznościowego wyjaśnienia ostatecznych racji jego istnienia i jego poznania. Oprócz tej definicji występują też inne, „nieklasyczne”, tzn. związane z takimi a takimi koncepcjami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /11 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika problematyki filozoficznej

  Potoczne sądy o filozofii traktują ją albo jako „naukę bujającą w obłokach”, jako „czystą abstrakcję”, albo jako coś mało użytecznego i niezbyt związanego z rzeczywistością. Oczywiście takie rozumienie tejże nauki wynika albo z jej nieznajomości, albo z niezrozumienia, albo ze złej woli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne poglądy filozoficzne sofistów

  sensualizm- (empiryzm)- gdzie podstawową rolę w poznaniu pełni doświadczenie, a wszelka wiedza pochodzi od wrażeń zmysłowych

  relatywizm poznawczy, subiektywizm – prawda jest zależna od punktu widzenia, każdy widzi wszystko inaczej, więc każdy będzie postrzegał inną prawdę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Filozofów

  Państwem powinni rządzić filozofowie, miłośnicy prawdziwej mądrości, gdyż celem państwa nie są wartości materialne, lecz idea dobra- realizacja tej idei jest głównym powołaniem państwa.

  Uznawał on rządy arystokracji intelektualnej, gdyż był nastawiony antydemokratycznie, uważał bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja preegzystencji duszy ludzkiej (podstawa dla twierdzeń chrześcijańskich dotyczących pojecia grzechu pierworodnego)

  Nie uważał Platon, żeby to człowiek był miarą wszechrzeczy. Dla niego ważne jest samo pojęcie idei, które jego zdaniem są boskie, niewidzialne i niezmienne, ale najważniejsze jest wspomniane powyżej dobro, pół-boski cel filozoficznej ziemskiej pielgrzymki człowieka.

  Istota ludzka według Platona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealistyczna Teoria Platona - platonizm - idealizm obiektywny

  W „Państwie” filozof przedstawia w sposób alegoryczny życie i poznanie człowieka . Mówi on o tym jak ludzie są zniewoleni przez łańcuchy- zdolności poznawcze, ułudę, jak zamknięci w jaskini w której rozpalono ognisko widzą swe roztańczone cienie na ścianie oraz to co jest za jaskinią, czyli świat...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy sceptyczni

  ALGAZEL Z BAGDADU

  wybitny filozof i wróg filozofii, współczesny Anzelmowi, starszy od Bernarda

  dzieła: Dążenia filozofów, Zniszczenie filozofów (przedstawienie i krytyka poglądów filozoficznych)

  Metodyczna krytyka dotychczasowej wiedzy (matematyka, logika, fizyka – pewne zalety; filozofia –...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt

Do góry