Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Krytyczna filozofia I. Kanta

  Badania nad sferą mentalną (umysłem), przeprowadzone przez brytyjskich empirystów, stworzyły podwaliny, pod jeszcze bardziej skomplikowane badania myśliciela z Królewca, I. Kanta (XVIII/XIX). Dotyczyły one m.in. teoretycznych podstaw wszelkich nauk (zwł. zakresu przedmiotowego tychże nauk), warunków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empiryzm brytyjski (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume)

  Niektórzy anglosascy historycy filozofii uważają, że dopiero od epoki empiryzmu brytyjskiego zaczyna się w filozofii „naukowe”, „poważne” jej uprawianie, stąd też bywa że nawet na anglosaskich studiach filozoficznych nie sięga się w historii dalej niż do epoki Oświecenia. Dlaczego tych trzech filozofów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /9 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl B. Pascala

  Jak nieoczekiwane mogą być koleje myśli ludzkiej, zwłaszcza filozoficznej, świadczy przykład Pascala (XVII w.), francuskiego uczonego, matematyka nie mniej zasłużonego w swojej dziedzinie, co Kartezjusz, a dochodzącego w swojej refleksji nad światem do zupełnie odmiennych od niego rezultatów. Również...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia nowożytna i jej specyfika. Przełom dokonany przez Kartezjusza

  Filozofią nowożytną dzielimy na następujące podokresy: XV-XVI w. Odrodzenie, XVII w. okres wielkich systemów (Kartezjusza, B. Spinozy i G.W. Leibniza), XVIII w. Oświecenie, do r. 1830 okres wielkich systemów idealistycznych, po 1830 r. dominacja kierunków minimalistycznych. Na samym początku tejże filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /7 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia okresu średniowiecza. Realistyczny system św. Tomasza

  Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) w sporej mierze nawiązywał do myśli i terminologii Arystotelesa. Najważniejsze odkrycie, które go dokonał w filozofii (zwł. w metafizyce) to było zwrócenie uwagi na to, że w każdym realnym bycie da się wyróżnić istotę i istnienie. Punktem wyjścia badań św. Tomasza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia chrześcijańska w starożytności: św. Augustyn

  Św. Augustyn (IV/V w. po Chr.) obok św. Tomasza uważany jest za gł. filozofa związanego z chrześcijaństwem, należy jednak pamiętać, że w myśli św. Augustyna pojawiają się też wątki manichejskie, sceptyckie i neoplatońskie. Słuchał on bowiem przez jakiś czas manichejczyków, potem zaś uległ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hellenistyczny okres filozofii starożytnej: stoicy, Epikur i sceptycy

  W starożytności było aż ośmiu Zenonów filozofów. Jeden z nich, Zenon z Kition (IV/III w. przed Chr.), uczeń m.in. cynika Kratesa, prowadził swoje wykłady przechadzając się po Malowanym Portyku (gr. stoa poikile) i stąd pochodzi nazwa szkoły stoickiej. Zenon wprowadził do etyki pojęcie obowiązku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System arystotelesowski

  Arystoteles (384-322 p. Chr.) tak jak jego mistrz Platon pozostawił po sobie sporo pism. Jego realistyczna filozofia była syntezą wielu ówczesnych teoretycznych koncepcji, korzystała z różnych pomysłów zawartych w systemie Platona (poddawszy je gruntownej modyfikacji), była też pod sporym wpływem nauk...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System platoński

  O filozofii Platona (427-347 p. Chr.), ucznia Sokratesa, mówi się, że była najbardziej wpływowa przez 1000 lat, ale z pewnością jest wpływowa po dziś dzień. Platon w stosunku do swoich poprzedników wprowadził nowe spojrzenie na rzeczywistość, nową jej interpretację i nową metodę filozofowania (i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /9 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecka filozofia jako nauka teoretyczna. Grecka filozofia przyrody. Pierwsze filozoficzne pytania dotyczące struktury świata. Poszukiwanie arché

  Starożytni Grecy jako pierwsi przezwyciężyli mitologiczne myślenie o rzeczywistości, mitologiczne patrzenie na świat. O ile bowiem przed Talesem i innymi filozofami istniały rozmaite nauki „praktyczne”, tj. związane z poszczególnymi rzemiosłami, jak też z magią, o tyle ci myśliciele wprowadzili...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /7 145

  praca w formacie txt

Do góry