Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Eklektyzm

  DOKTRYNY EKLEKTYCZNE

  dążyły do uzgodnienia zwalczających się doktryn i utworzenia doktryny kompromisowej

  pojawiły się w ramach szkół greckich (II/ I p.n.e.)

  szkoły stoickiej (Stoa – „średnia szkoła”, zainicjowana przez Panaitiosa i Poseidoniosa, którzy ograniczyli monizm i rygoryzm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fedon i szkoła w Elidzie

  Fedon dostał się do niewoli z rodu arystokratycznego, był odźwiernym w domu publicznym aż Alkibiades za namowa Sokratesa nie wykupił go z niewoli.

  Wsród sokratyków mniejszych najmniej oryginalny.

  Rozwijał koncepcję, że nic nie potrafi oprzeć się rozumowi, gdyż jest on w stanie panować...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia scholastyczna w Polsce

  DO XIV n.e.

  szkoły i księgozbiory (katedry, klasztory), liczne podróże na Zachód (Rzym) i kontakty z kulturą umysłową Zachodu, studia na Zachodzie, ale brak środowiska naukowego

  podział doktryn filozoficznych średniowieczna:

  arystotelizm – chrześcijański i antyczny

  platonizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPCY ECKHARTA (praktycy – kaznodzieje)

  XIV n.e.: Jan Tauler , Henryk Suso (Niemcy), Jan Ruysbroek (ok. Bruklseli), Tomasz a Kempis (ok. Koloni) (cechy – panteizm, introspekcja i poszukiwanie bytu na dnie swojej duszy) XVI n.e.: Jakub Boehme („dno” Boże pojęte woluntarystycznie, świat – antropomorficznie, jako działanie woli i zmaganie się sił;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECKHART (1260 – 1327)

  pochodził z Turyngii (Niemcy), z rodu rycerskiego, nauczyciel (Paryż, Strassburt, Kolonia), urzędnik (Saksonia, Czechy), pośmiertnie potępiony przez papieża

  poprzednicy:

  Pseudo – Dionizy

  Eriugena

  Albert Wielki, Tomasz (tradycja arystotelesowska)

  Teodoryk z Freibergu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eckhart i mistycyzm XIV wieku

  MISTYCYZM XIV n.e.

  wyraz wzmożonego życia uczuciowego (nie zaspokajanego przez rozważania intelektualne) i wzrastającego indywidualizmu (nie zaspokajanego przez powszechne formy religii i pośredni stosunek do Boga)

  dwie postacie mistycyzmu:

  ascetyczna (cel: zbliżenie duszy do Boga, Bóg i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPCY OCKHAMA

  krytyka filozofii i teologii, powszechny sceptycyzm, rozwój poglądów epistemologicznych (dążenie do upraszczania obrazu świata i upraszczania procesu poznawczego, obrona empiryzmu)

  Piotr z Ailly (mało samodzielny)

  Jan z Mirecourt – istnieją dwa rodzaje poznania, najwyższy stopień poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCKHAM (ok. 1300 – 1349 / 50)

  urodził się w hrabstwie Surrey (pobliże Londynu), studiował i następnie wykładał w Oksfordzie, posądzony o herezję był więziony, uciekł i chroniony przez cesarza (walczącego z papiestwem) napisał w Monachium większość swoich dzieł, zmarł pogodziwszy się z Kościołem, pisał traktaty...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /9 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ockham i krytycyzm średniowieczny

  KRYTYCYZM ŚREDNIOWIECZNY

  zarzuty wobec systemów scholastycznych (wobec „starej szkoły”): pojęciowy realizm, dogmatyczne pojmowanie nauki, abstrakcyjny tok rozumowania

  nowe postulaty: nominalizm, sceptycyzm, intuicyjno – empiryczny program badań

  ośrodki: Paryż, Oksford

  główny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS ŚREDNIOWIECZA

  mniej nowych, trwałych myśli niż w okresie klasycznym; stare poglądy wiązane na nowo z religią i chrześcijaństwem

  koniec starożytności

  Plotyn (system pozachrześcijański - emanacja, monizm panteistyczny i gradualistyczny)

  Augustyn (system chrześcijański – teizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /749

  praca w formacie txt

Do góry