Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Apologeci Zachodu

  TERTULIAN (II/ III n.e.) – Afryka (Kartagina - urodzony), potem Rzym (działał)

  prawnik z wykształcenia, urodzony w rodzinie pogańskiej, przeszedł na chrześcijaństwo, ostatecznie odłączył się od Kościoła i przeszedł do sekty montanistów (nazwa sekty od Montanusa - ruch ascetyczny i mistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /4 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Ojców Kapadockich (Wschód, IV n.e.) – system grecki

  GRZEGORZ NYSSEŃCZYK (IV n.e.)

  urodzony w Cezarei w Kapadocji, nauczyciel retoryki, potem poświęcił się działalności religijnej (brat Bazyly, zw. Wielkim), potem biskup nysseński broniący prawowiernej nauki Kościoła przeciw herezjom (zwłaszcza przeciw arianizmowi)

  poprzednicy: Orygenes...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – DROGA DO DOGMATÓW

  Chrystus – boskość i człowieczeństwo zarazem.

  1. Chrystus – boskość:

  adapcjonizm – Chrystus to człowiek usynowiony przez Boga

  modalizm – Chrystus to nie oddzielna osoba, ale tylko przejaw jedynego Boga

  doketyzm – Chrystus jako człowiek był jedynie zjawiskiem, nigdy nie żył realnie

  zwyciężyła...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy ojców aleksandryjskich (wschód, I p. III n.e.) – system grecki

  KLEMENS (II n.e., Aleksandria)

  pośrednik między nauką grecką a chrześcijańską - niesamodzielny i eklektyczny twórca, który wprowadził filozofię helleńską do tworzenia systemu wiary chrześcijańskiej

  trzy działy pism: Upomnienie Greków – rozważania błędów pogańskich; Paedagogus –...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci Wschodu (II n.e.)

  byli ludźmi o helleńskiej kulturze umysłowej, często naukowcami, członkami szkół; grecka filozofia była ich źródłem (Platońska, stoicka) w budowaniu filozofii chrześcijańskiej;

  budowali systemy metafizyczne, oparte na spekulacjach, korzystając z filozofii helleńskiej; zajmowali się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci a systemy

  APOLOGECI

  pierwsi pisarze, którzy próbowali rozstrzygnąć zagadnienia filozoficzne w oparciu o Ewangelię (gnostycy: próbowali stworzyć niezależnie system filozoficzny, który byłby zgodny z wiarą), asymilując równocześnie pojęcia filozofii greckiej -> koncepcje filozofii chrześcijańskiej na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnostycy

  GNOSTYCYZM (wschód, II/ III n.e.)

  doktryna synkretyczna (wschód + zachód), podobnie jak neopitagoreizm i neoplatonizm, próbująca przetworzyć wiarę chrześcijańską w wiedzę i oparty na niej pogląd na świat (jedna z pierwszych prób, podjęta przez nie – chrześcijan), w praktyce przekształcono...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /7 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTRYNA NEOPLATOŃSKA

  SZKOŁA ALEKSANDRYJSKO – RZYMSKA (OD PLOTYNA): PORFIRIUSZ – 232 – 304 n.e.

  komentator i egzegeta filozofii Plotyna, usiłował ją przedstawić jasno i prosto, poprawiał ją w niektórych punktach (np. występował przeciwko wróżbom)

  starał się godzić (wraz z Longinem – gramatyk i krytyk)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLOTYN (203 – 269 / 70 n.e.)

  urodzony w Egipcie, młodość spędził w Aleksandrii (słuchał Amoniusza Sakkasa – filozof aleksandryjski), potem przeniósł się do Rzymu

  przedstawiał życie duchowe nad cielesne (podobno wstydził się, że ma ciało)

  oryginalny myśliciel, erudyta, zdobył liczne grono zwolenników dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /8 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILON Z ALEKSANDRII (25 p.n.e. – 50 n.e.)

  Urodzony w Alekandrii

  Zbudował system synkretyczny (żydowsko – grecki) z przewagą elementów żydowskich (wykorzystał wierzenia żydowskie, korzystał z pojęć greckich)

  Napisał liczne dzieła, które się zachowały, w tym komentarze do Pięcioksięgu

  Poprzednicy: teologia żydowska, grecka filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 197

  praca w formacie txt

Do góry