Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Archiprezbiterzy

  Ich istnienie potwierdzone jest w źródłach przede wszystkim dla Kościoła w Galii. Gdy zwiększyła siętam liczba parafii, jeden duchowny, nazwany wyraźnie przez synod w Tours (567) archiprezbiteremwiejskim, był odpowiedzialny nie tylko za duszpasterstwo, ale i sposób życia innych duchownych,zwłaszcza przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozprawa z semipelagianizmem

  Na Zachodzie miała teologia nastawienie antyariańskie. Najlepiej poznaje się ją z dzieł biskupa Fulgencjuszaz Ruspe. Wygnany z swojej afrykańskiej stolicy biskupiej, przebywał na Sardynii, gdzie napisał OTrójcy Świętej i O Wcieleniu. Przez, te dzieła stał się najwybitniejszym zachodnim teologiem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasztory na Wschodzie

  Klasztory egipskie, najstarsze ośrodki życia mniszego, przyciągały pielgrzymki ludzi, którzy pragnęlipoznać je u samych źródeł. W innych krajach zakładano klasztory często na wzór egipskich. W Palestynieożywiło się życie zakonne w V wieku. Jej klasztory miały kontakty z całym chrześcijaństwem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I WIKARIATY APOSTOLSKIE

  Sobór chalcedoński w kanonie dwudziestym ósmym stawiał Konstantynopol na równi z Rzymem. Warunki polityczne, spory teologiczne, a zwłaszcza kościelna polityka Justyniana I nie ułatwiały biskupomstolicy nad Bosforem rozwoju ich uprawnień jurysdykcyjnych. Dokonają tego dopiero w okresie następnym.

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedykt z Nursji

  Biskupi zachodni, bardziej niż wschodni, wykonywali jurysdykcję nad klasztorami. Widzieli oni chętniespisane reguły, według których mogli oceniać życie klasztorne. Przepisywano więc i przerabiano RegułęPachomiusza. W Lérins ułożono w V wieku Regułę czterech Ojców i Regułę Makarego. Pierwsza z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od Leona I do Pelagiusza II

  Po 21-letnim pontyfikacie Leona Wielkiego w trudnym okresie soboru chalcedońskiego, Rzym ma 18papieży i 2 antypapieży, Wawrzyńca (498-505) i Dioskura (530). Dziesięciu z tych papieży doznaje wKościele czci świętych. Chronologicznie ostatni z nich, Sylweriusz (536-537), czczony jest jako święty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /12 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasztory w Italii, Galii i Hiszpanii

  Poza nurtem benedyktyńskim w VI wieku rozwijały się liczne klasztory w Europie zachodniej.

  W Italii propagatorem i organizatorem życia klasztornego stał się Kasjodor (ok. 485-580), wspomnianyjuż minister Teodoryka Wielkiego. Z założonych przez niego klasztorów wybitnym okazał się klasztor wVivarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm Longobardów

  Walki Bizancjum z Ostrogotami ułatwiły ariańskim Longobardom opanowanie północnej Italii, poopuszczeniu (568) ich siedzib w Panonii. Jeżeli nie zajęli wówczas całej Italii, to dlatego że ich państwo zstolica w Pawii rozpadło się już w 574 roku na trzydzieści grup plemiennych.

  Na zdobytych terytoriach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Wizygotów

  Wandalowie, Alanowie i Swebowie, po przełamaniu rzymskiej granicy na Renie w 406 roku, zalali południowo-zachodnie połacie cesarstwa, szybko od 409 roku przedzierając się na Półwysep Pirenejski.

  Wandalowie pozostając do końca arianami, przeprawili się (429) przez Cieśninę Gibraltarską i podbiliAfrykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół armeński

  Granica cesarstwa rzymskiego przebiegała przez kraj Ormian, obejmując tylko jego piątą część, zwanąArmenią Mniejszą. Dopiero długotrwałe walki z Persami przyniosły w VI wieku znaczne powiększeniecesarskiego terytorium w Armenii.

  Jej mieszkańcy, którzy od biskupa Mesropa posiadali rozwiniętą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 393

  praca w formacie txt

Do góry