Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy

  W Biblii zostały przekazane, pochodzące z dwóch tradycji: jahwistycznej (w. X a. C.) i kapłańskiej (w. V a. C.), dwa opowiadania „o początkach” świata i człowieka. W nich też są zawarte dwa opowiadania o ustanowieniu i zadaniach małżeństwa i rodziny, wg zamysłu

  Bożego.

  Choć oba te przekazy, zgodnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stworzenie i pochodzenie człowieka. Natura człowieka

  Biblia daje nam dwa wyjściowe teksty o stworzeniu Czł.: tekst jahwistyczny i tekst z kodeksu kapłańskiego. Czł. Ostatecznie pochodzi od B, jak wszystko inne i cały świat. Czł. Zależy od B i ma istotną relację do B. B zajął się jednak Czł w szczególny sposób: stworzył go gdzie indziej niż wszystko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O aniołach upadłych

  Wszystkie religie przyjmują obok aniołów jako duchów dobrych istnienie duchów złych, zwanych aniołami upadłymi. Bytowo są to takie same istoty duchowe i personalne, tylko, że moralnie złe, antyboskie, perwersyjne. Przyjmuje się, że na początku wszyscy aniołowie zostali poddani próbie moralnej przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istnienie, natura i posłannictwo aniołów

  W teologii mówi się, że na początku czasów B stworzył istoty duchowe z niczego. O aniołach dowiadujemy się z Pisma Św. ST zawiera wzmianki o jakiś istotach rodzaju męskiego. ST mówi o specjalnym rodzaju aniołów tzw. „anioł Jahwe”. Anioł taki ma 4 postacie: jest reprezentantem B, głową wszystkich istot...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stworzenie świata jako problem teologiczny. Relacja do nauk przyrodniczych

  Teorie niekatolickie:

  Monizm – rzeczywistość, różnoraką formą jednego i tylko tego samego bytu:

  - panteistyczny, wszystko jest Bogiem, G. Bruno, B. Spinoza;

  - materialistyczny, wszechświat zbudowany z odwiecznie istniejących atomów; Demokryt,

  Epikur, L. Feuerbach; K. Marks, F. Engels (m...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina odblaskiem Trójcy Św.

  TŚ jest praźródłem, prawzorem rodziny.

  B nie jest samotnikiem, jest wspólnotą trzech osób. Dzięki objawieniu tajemnica wewnętrznego życia B została nam udostępniona i przedstawiona w kategoriach osobowych. Kategorie te są do układu rodzinnego: ojcostwo, synostwo i uosobione odniesienie miłości...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójca Św. w życiu Kościoła

  Podstawa istnienia Kościoła.

  TŚ warunkiem uznania faktu Wcielenia PJ – fundamentem istnienia Kościoła.

  TŚ ośrodkiem Ciała Mistycznego: PJ - Głową, DŚ - duszą, kult i uwielbienie B Ojca – celem.

  Ośrodek liturgii.

  TŚ znajduje się w centrum działania liturgii Kościoła. Tajemnica TŚ należy do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istnienie i natura Trójcy Świętej

  Sobór Luterański IV (1215) orzekł, że w Trzech Osobach B jest jedna istota, jedna substancja i jedna natura.

  Istota oznacza to, przez co dana rzecz jest tym, czym jest.

  Substancja oznacza istotę rzeczy samoistnej jako podłoża przypadłości, w przeciwieństwie do samych przypadłości.

  Natura oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /6 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymioty czynnościowe Boga ze szczególnym uwzględnieniem Opatrzności

  Przymioty czynnościowe B.:

  Życie Boże. Jest dogmatem, iż B. jest bytem żywym. Jest teologicznie pewne, iż B. jest najwyższą formą życia i źródłem wszelkiego życia. Życie Boże to najdoskonalsza forma bytowania. B. jest ośrodkiem myśli i woli, jest praprzyczyną wszelkiego działania. W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /7 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymioty bytowe Boga

  Przymioty bytowe B.:

  Prostota. B. jest bytem bezwzględnie prostym, w B. nie ma złożoności, jest bezwzględnie metafizycznie prosty, jest nieskończony, czyli nie ma w Nim żadnego ograniczenia. Jest przeto bezwzględnie, metafizycznie prosty, bez złożoności.

  Duchowość. Jest czystym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt

Do góry