Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Pliniusz Młodszy

  Jego pisma odwołują się do Jezusa. Żyje w latach 62-114. w latach 111-113 był rządcą w Poncie i Bytynii. Był namiestnikiem. Z tego okresu jest 9 ksiąg listów. Nas interesuje 96 list dotyczący chrześcijaństwa. W tym czasie już w Bytynii istniała duża liczba chrześcijan. Chrześcijanie mieli duży...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa

  Jezus urodził się w czasach cesarza Augusta. W Judei panował Król Herod Wielki. Żył trzydzieści kilka lat. Umarł za rządów Piłata. W dzisiejszych czasach nie kwestionuje się historyczności Jezusa Chrystusa. Są różne świadectwa, nawet niechrześcijańskie, które mówią o Jezusie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia – nauka o Chrystusie

  Christos (Chrystus) to inaczej pomazaniec, naznaczony.

  Pierwotnie Chrystus nie był przydomkiem do imienia Jezus. Na początku Christos było formą wyznania wiary, bóstwa i człowieczeństwa. Jezus jest pomazańcem Bożym, czyli Zbawicielem. Tytuł Christos zastępuje wszystkie przymioty zbawcze. Christos to Syn...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jako stowarzyszenie, społeczność, societas

  To pojęcie pragnie powiedzieć, zaproponować, rozumienie Kościoła jako pewnego stowarzyszenia. Spojrzenie bardziej na socjologiczne wymiary - Bellarmin.

  Podkreśla on instytucjonalność Kościoła:

  1. przeciwko błędom Wikleffa i Hussa

  2. przeciwko pelagianom

  3. przeciwko nauce reformatorów w ich wyznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia wyrażające istotę Kościoła

  Katolicką eklezjologię kształtowały przez długi czas:

  - pisma kanonistów kurii rzymskiej o władzy papieskiej

  - pisma z XV wieku przeciw husytom

  - pisma przeciw teorii koncyliaryzmu

  - kontrowersja antyprotestancka – Bellarmin, Piotr Kanizjus

  Następstwa tych kontrowersji:

  - przesadne zaakcentowanie roli...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jako owoc zbawienia i jako narzędzie zbawienia

  Do XIX wieku nie patrzono na Kościół jako na wspólnotę. Był on jakby tylko przekazicielem nauki o zbawieniu.

  Kościół jest pierwszym owocem zbawienia. Nie jest już tylko przedłużonym ramieniem Chrystusa.

  „congregatio” – zgromadzenie

  Protestanci bardziej mówią o „communio”, które obecni lepiej się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy - W przekazie kapłańskim

  a) prokreacja (Rdz l ,28a): W tej późniejszej tradycji zostało to wyrażone wprost:

  „rozradzajcie się i rozmnażajcie się”. To synonimiczne polecenie, odnośnie do

  „początków” rodzaju ludzkiego, ma swe podłoże w ówczesnym środowisku, w którym zresztą istniało przekonanie o licznym potomstwie, jako o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy - W przekazie jahwistycznym

  Do podstawowych zadań małżeństwa wy planu Stwórcy, należą: prokreacja, a więc zaludnianie świata, a w konsekwencji jego administrowanie.

  2) prokreacja: wskazuje na nią określenie kobiety (coś niezwykłego przy ówczesnej dominacji rodzaju męskiego), jako „matki wszelkiego życia” (Rdz 3,20) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekaz tradycji kapłańskiej

  Ten przekaz ma charakter zwięzły i filozoficzny. Tutaj, Bóg "stwarza" ("bara": ) człowieka

  („adam”), tzn. gatunek ludzki, "na swój obraz" (becalmenu kidmutenu). Podkreślona tu zostaje wyjątkowa godność człowieka, którego sam Bóg powołuje do istnienia, jako

  „mężczyznę i kobietę”. Od Stwórcy więc...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekaz tradycji jahwistycznej

  W tym przekazie, chronologicznie pierwszym (w. X), zamysł Boga, co do ustanowienia małżeństwa i rodziny, zgodnie z ówczesną mentalnością, został poprzedzony powołaniem do istnienia mężczyzny (Rdz 2,7), któremu sprzyjały odpowiednie warunki (w. 8-17). Mimo to hagiograf biblijny stwierdza jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt

Do góry