Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Integralne człowieczeństwo Chrystusa - rozwój prawdy dogmatycznej

  Człowieczeństwo Jezusa było wcześnie kwestionowane. Sobór Niecejski I (325) wyraźnie mówi, że Jezus jest zrodzony a niestworzony. Sobór Efeski (431) nazywany jest soborem chrystologicznym. Dogmatem wiary jest:

  Słowo Boże złączyło ze swą osobą ciało ożywione rozumną duszą.

  Sama natura nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integralne człowieczeństwo Chrystusa - Nauka Pisma Świętego

  Pismo święte daje nam informacje kim jest Jezus Chrystus! Pierwsze doświadczenie w Ewangelii wprowadza nas w ludzką naturę . Ewangelia odnosi się z tytułem Syn Człowieczy ( Mt 12, 8; 24, 30; Mk 2,8-11; Łk 5, 24). W całej działalności ukazuje się jako człowiek: śpi, odpoczywa, je, umiera, jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integralne człowieczeństwo Chrystusa - Nauka Pisma Świętego

   

  Pismo święte daje nam informacje kim jest Jezus Chrystus! Pierwsze doświadczenie w Ewangelii wprowadza nas w ludzką naturę . Ewangelia odnosi się z tytułem Syn Człowieczy ( Mt 12, 8; 24, 30; Mk 2,8-11; Łk 5, 24). W całej działalności ukazuje się jako człowiek: śpi, odpoczywa, je, umiera, jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Cezus

  Jest to pogańskie świadectwo. Pisarz w II wieku negatywnie nastawiony do chrześcijaństwa. W jego dziele „Logos aletez” zawarte są intelektualne rozprawy. Polemikę z nim prowadził Orygenes. Dzieło zaginęło, ale dzięki Orygenesowi zachował się passus rozmowy z Cezusem. Nie uważał on Jezusa za jakiś...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

  Jest to komentarz do prawa żydowskiego. Napisany w V wieku po Chrystusie. Negatywny stosunek do Jezusa. Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

   

  Jest to komentarz do prawa żydowskiego. Napisany w V wieku po Chrystusie. Negatywny stosunek do Jezusa. Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Flawiusz

  Józef, urodzony 31 roku, zmarł ok. 101. jest żydowskim historykiem. Jego dzieło to „Wojna żydowska”. Był żydem hellenizującym. Był przyjacielem cesarza Klaudiusza. Znał chrześcijaństwo. Kolejne jego dzieło: „Antycvitalis” – wspomina 2 razy o Jezusie. W księdze XVIII mówi o skazaniu Jezusa na śmierć...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Thallos (czyt. Talos)

  Żyje w połowie I wieku. Samarytanin, niewolnik. Wyzwolony przez cesarza Tyberiusza. Pracował w kancelarii cesarskiej. Skąd o nim wiemy? Euzebiusz z Cezarei przytacza polemikę między Juliuszem Afrykańskim a Thalosem. Mają dialog na temat śmierci. Wynika z tego, że Juliusz zna dzieło Thalosa, sprzeciwia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Tacyt

  Jego dzieło „Annales” – roczniki. Urodzony ok. 55 roku umiera ok. 120 r. Był urzędowym historykiem. Pisał historię cesarza rzymskiego. Znany był ze swojej sumienności. Badał skąd pochodzą informacje. Dochodził do źródeł. „Di cantum nara buntum traduntum” – jak przekazują, jak badają – tak właśnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Swetoniusz

  Wspomina chrześcijan. Żyje w latach 85-160. był sekretarzem cesarza. Ok. 120 r. napisał „Żywot Klaudiusza”. Klaudiusz wypędził żydów z Rzymu, byli bowiem podżegani przez Jezusa wywołując często zamieszki. Nie rozróżnia chrześcijan od żydów. On uważa Chrystusa jak za żyda, ale o nieznanym mu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt

Do góry