Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nauka Pisma Świętego - Świadectwa Chrystusa o sobie jako Bogu

  Chrystus ma świadomość, że jest wyższy od Proroków i Królów Starego Testamentu (Mt 12, 41-42). Jego sługami są aniołowie (Mt 16,27). Uważa się za Pana szabatu (Mt 12,8; Mk 2,28). Szabat jest wpisany w katalog praw Bożych. Jedynym kto może zmienić ten katalog jest Bóg. Jeżeli Chrystus mówi, że jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integralne człowieczeństwo Chrystusa - refleksja teologiczna

  W walce z herezjami podkreślano ontyczną prawdziwość człowieczeństwa. W wyniku tej refleksji jest On człowiekiem prawdziwszym człowiekiem od każdego z nas. Termin Syn Człowieczy oznacza po prostu człowieka. Nie ulega wątpliwości, że ten termin znaczy, że jest jednym z wielu, a z drugiej strony termin...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Monoteletyzm

  Herezja ta powstała w VII wieku w Bizancjum. Chciała pogodzić uchwały Sobory Chalcedońskiego z monofizytyzmem. Przyjmowano dwie natury, ale tylko jedna działa w Chrystusie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Monofizytyzm

  Przedstawicielem jest Eutyches. Nie był wykształconym teologiem. W Chrystusie natura ludzka i boska zmieszały się, a nawet w praktyce ludzka natura zanikła. Uznawał w Chrystusie dwie natury Boską i ludzką przed ich połączeniem w momencie wcielenia.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Nestorianizm

  Nestoriusz wywodził się ze szkoły antiocheńskiej. Był wyważonym teologiem. Szukał pojednania. Zaprzeczał, że Wieczny Logos sam był realnym i jedynym podmiotem ludzkiej rzeczywistości. Dopuszczał istnienie osoby ludzkiej. Mówił, że jest jedynie moralna jedność osób w Chrystusie, a nie unia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Apolinaryzm

  Wywodzi się od Apolinarego. Utrzymywał, że w Jezusie druga osoba boska – Logos – zajęła miejsce duszy Jezusa. Duszę zastąpił Logos. Jest człowieczeństwo bez ludzkiej świadomości. Potępiony został na Soborze w Konstantynopolu w 381 roku apolinaryzm jest formą monofizytyzmu.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Arianizm

    Ariusz, †336, uczeń Lucjana z Antiochii, kapłan w Aleksandrii, odrzucał on naukę o równości osób w Trójcy Św., uznając praktycznie tylko Ojca jako Boga. Jego nauka, która wywołała wieloletni spór wśród teologów została potępiona w r. 325 w Antiochii i Nicei, w 362 w Aleksandrii, oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Patrypasjanizm

  Odrzuca rzeczywistą Trójcę Świętą. Jest 1 osoba Boska i 3 przedstawienia. Na krzyżu umieral Ojciec. Przedstawiciele tej herezji to Noet oraz Prakseasz.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Modalizm

  Modus (sposób działania).

  Jest jeden Bóg i 1 osoba Boża działająca na trzy różne sposoby. Jezus jest sposobem istnienia Boga na ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Doketyzm

  Mówi o pozornym ciele Chrystusa. Pochodzi z gnozy. Głosi że Jezus miał jedno ciało, albo pozorne albo eteryczne (niebieskie), czyli pozornie cierpiał i pozornie umarł i zmartwychwstał. Należy dodać, że Ariusz konstruując Trójcę Świętą wskazał na II osobą Trójcy jako na Logos. Chrystusa możemy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /507

  praca w formacie txt

Do góry