Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jezus o sobie samym - Tytuły Syn Człowieczy i Sługa Jahwe

  Tytuł Syn Człowieczy znajduje się zasadniczo tylko w Ewangeliach synoptycznych (z wyjątkiem Dz 14,56) i zawsze pochodzi z ust Jezusa (poza J 12,34). Termin ten znajdujemy tam ponad 70 razy. Jezus używa tego tytułu w różny sposób, czasem jasno i wyraźnie odnosząc go do siebie, a czasem w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus o sobie samym

  Wydarzenie Jezusa, w jego różnych aspektach (czyny nauczanie, cuda), z jednej strony stanowi ostateczny klucz właściwej interpretacji ST, z drugiej zaś jest wprowadzeniem objawieniem w Jego misterium, które znajduje się w centrum całego NT i całego objawienia biblijnego, i które nowotestamentalna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze wyznana wiary

  Wiara pierwszych chrześcijan ma podstawowe znaczenie, ponieważ autentyczność naszego wierzenia zależy od jej zakorzenienia i przedłużenia wiary pierwszych świadków Chrystusa. To jest apostolskość Kościoła.

  Punktem wyjścia i centrum wiary chrześcijańskiej jest Chrystus. Dwa elementy istotne tej wiary...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Jana - Chrystus Apokalipsy

  Chrystologia Apokalipsy jest dość dobrze rozwinięta. Tym, co pozwala zrozumieć głęboki sens historii jest misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz Jego powszechne panowanie. To właśnie jest objawieniem pozwalającym na odczytanie sensu zdarzeń (Jezus jest kluczem otwierającym księgę Boga...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Jana - Jezus przekazujący synostwo Boże wiernym

  Temat synostwa Bożego tak jak u Pawła znajduje się również u Jana, z pewną jednak różnicą. Dla Pawła Jezus jest pierworodnym z pośród braci, którzy z Nim i przez Niego stają się adoptowanymi synami Bożymi. Dla Jana termin syn jest zarezerwowany dla Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego. Wierzący są...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Jana - Jezus działający w świecie

  Jezus, którego nam ukazuje Jan posiada bogatą i silną osobowość jako człowiek. Jednocześnie pomiędzy Nim i Ojcem istnieje relacja interpersonalna, która sytuuje się na planie nadludzkim, wiecznym.

  Ponieważ misja Syna i Jego wcielenie są jedną i tą samą rzeczą, to jest również prawdą, że osoba...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Jana - Wcielenie Logosu

  Preegzystencja Chrystusa jest wyraźnie podkreślona w Prologu czwartej Ewangelii. Mówi się tam otwarcie o Logosie przed wcieleniem, a nawet przed stworzeniem świata. On jest Bogiem i był u Boga. To o Nim jest powiedziane, że Słowo stało się ciałem (J 1,14). Jan pisze, że "my oglądaliśmy Jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Jana

  Ewangelia wg św. Jan powstała w chrześcijanskich wspólnotach Azji Mniejszej pod koniec pierwszego wieku. Były to środowiska, w których zaznaczał się wpływ herezji gnostycko - doketycznej oddzielającej Chrystusa pneumatyczno niebiańskiego od Jezusa historyczno - ziemskiego. Szerzyły się poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Pawła - Chrystus Panem

  Po Zmartwychwstaniu uczniowie zaczęli nazywać powszechnie Chrystusa tytułem Pan (Dz 2,36). Sam Chrystus musiał to dać do zrozumienia uczniom (Łk 20,41-44). Paweł cały czas używa tytułu "Pan", który dla pobożnego Żyda oznacza Jahwe. Proklamując Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, Paweł podkreśla Jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Pawła - Misterium Chrystusa

  W `listach więziennych' św. Paweł koncentruje się na `misterium Chrystusa' pojmowanej jako centrum zbawczego planu Bożego. Ta centralność tajemnicy Chrystusa i jej skutki ukazują się jasno w wielkich `hymnach chrystologicznych'. Kol i Ef. Flp 2,6-11: w pierwszej części tego hymnu dominująca jest idea...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /6 120

  praca w formacie txt

Do góry