Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne

  W chrześcijaństwie zawsze pozostaje aktualne pytanie: Kim jest Jezus Chrystus? W czasach dzisiejszych jest ono szczególnie natarczywie stawiane. Wiele ruchów odnowy chrześcijańskiej w Kościele odwołuje się bezpośrednio do postaci Jezusa z Nazaretu, który jest Panem i Mesjaszem .

  Wielu teologów próbuje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formuła chalcedońska

  Sobór Chalcedoński (451) był największym soborem starożytności. Zjechało się około pięćset biskupów. Potwierdzono uroczyście poprzednie Symbole wiary (nicejski i konstynopolitański); potępiono jeszcze raz Nestoriusza i jego naukę; przyjęto list św. Leona Wielkiego - Papieża. Tekst decyzji Soboru...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /4 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys nestoriański

  Nestoriusz był patriarchą Konstantynopola i należał do zwolenników krańcowego realizmu w rozumieniu Pisma św. Mówił on o naturach Chrystusa, jak by miał do czynienia z dwiema osobami; nie mógł bowiem pojąć natury doskonałej, która nie byłaby osobą. Połączenia obu osób dokonuje wola, która zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia Logos - Anthropos

  Tendencja Logos-Anthropos wychodzi, w swoim rozważaniu, od ewangelicznej prawdy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym i pełnym człowiekiem. Ten aspekt jest związany z tą pierwszą prawdą, że Słowo (Logos) stało się ciałem.

  Chrystologia typu Logos-Anthropos zrodziła się jako reakcja na herezję...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia Logos - Sarx - Trzy formy chrystologii Logos - Sarx

  Chrystologia typu Logos-Sarx jest zdominowana przez troskę o zachowanie jedności Chrystusa. Z pewnością Logos jest pryncypium tej jedności (Jezus Chrystus jest Logosem). Pragnie ona w Logosie zobaczyć zasadę działania i życia , zaniedbując refleksję nad elementem stworzonym, nad stroną ludzką Jezusa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia Logos - Sarx - Pojawienie się schematu Logos - Sarx

  Orygenesa można nazwać teologiem duszy Chrystusowej (która tak jak u innych ludzi preegzystowała w niebie). Unia Logosu z ciałem ludzkim dokonała się, według niego, za pośrednictwem tej duszy. Nie wyjaśnia on jednak dokładnie w jaki sposób ta dusza Jezusowa jest połączona z Logosem. W każdym razie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia Logos - Sarx

  Rozwój doktryny chrystologicznej możemy przedstawić w dwóch liniach: LOGOS-SARX (unia Logosu z ciałem ludzkim) i LOGOS-ANTHROPOS (unia Logosu z człowiekiem). Obie linie krzyżowały się ze sobą i oddziaływały na siebie aż do soboru Chalcedońskiego (451).

  Dla teologów III-go i IV-go wieku typowym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek refleksji chrystologicznej

  Refleksja chrystologiczna rozpoczyna się z początkiem II wieku wraz koniecznością bronienia wiary chrześcijańskiej wobec żydów i pogan (św. Justyn). Trzeba było też przedstawić prawdziwy wykład wiary wobec pierwszych błędów i herezji (Ignacy Antiocheński, Ireneusz).

  Twierdzenia te zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formowanie się dogmatu chrystologicznego

  Wiara w Chrystusa jest czymś pierwotnym w chrześcijaństwie. Jest czymś co od początku charakteryzuje i odróżnia chrześcijan od innych religii. Jednak prawda ta, często z powodu braku precyzyjnej terminologii, powodowała liczne spory, herezje i błędne opinie. potrzeby było kilku wieków, by odpowiedzieć...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus o sobie samym - Świadomość Synostwa Bożego

  Tytuł Syn Dawida znany jest ze ST. Według ewangelii, Jezus używa tego tytułu w sensie intymnej relacji, która nie ma równych. Niekiedy Jezus określa siebie po prostu, że jest Synem: Mt 11,27; 13,32; Łk 10,21-22. Szczególnie w tym ostatnim tekście widzimy tę pierwotną i intymną relację, która łączy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt

Do góry