Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Słowianie pogańscy

  W VI wieku wzrasta ekspansja Słowian, którzy docierają na zachodzie do Łaby i Soławy, a nad dolnymDunajem szturmują granice cesarstwa bizantyjskiego. W opanowanej przez nich Mezji tworzą Bułgarzyw VII wieku turecko-słowiańską organizację państwową.

  Bułgarzy, zanim przybyli na Półwysep Bałkański...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja parafii

  Tworzenie kilku ośrodków życia kościelnego w wielkich miastach, jak Rzym, Aleksandria i Kartagina,spotyka się już w IV wieku. O parafiach wszakże w znaczeniu obecnym, jako samodzielnych jednostkachadministracyjno-duszpasterskich Kościoła, można mówić dopiero w VI wieku.

  Odprawianie nabożeństw w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synody o duchowieństwie

  Wykształcenie kleru nie było jeszcze częstym tematem synodów Kościoła w Galii. Ich ustawy zajmowałysię przede wszystkim życiem kleru, jego prawami i zarządem majątku kościelnego. Cezary z Arlesprzeprowadził jednak w 524 roku synodalne zarządzenie, by świecki kandydat na duchownego kształciłsię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apostolski wikariat w Tessalonikach

  Ustanowienie przez papieży wikariatów apostolskich służyło umocnieniu wiary katolickiej w krajach, wktórych odchodzono powoli od arianizmu i starano się przezwyciężyć polityczne i kościelne skutki najazdówbarbarzyńców. Pośrednio umacniały one papieskie zwierzchnictwo nad tymi krajami.

  Tessaloniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISMA I UCZENI - SYNOD W ORANGE

  Gwałtowne spory wokół soboru chalcedońskiego wcale nie oznaczały rozwoju nowego piśmiennictwateologicznego. Chalcedończycy nie potrafili wydać spośród siebie teologa na miarę monofizyckiego pisarzaSewera. Walka o subtelne rozróżnienia pojęciowe nie ułatwiała syntetycznych opracowań, przyniosłajednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arles i Sewilla

  Arles posiada jako wikariat apostolski bardziej udokumentowaną działalność, niż Tessaloniki. Podniesionedo tej rangi już przez papieża Zozyma na początku V wieku, potwierdzonej przez Leona Wielkiego,zwoływało synody biskupów Galii, udzielało papieżowi informacji o najważniejszych wydarzeniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczeni i dysputy

  Do wybitniejszych teologów należy zaliczyć Pseudo-Dionizego Areopagitę, którego pisma cytuje się poraz pierwszy w 531 roku. Wyrósł on ponad ówczesną dogmatykę i polemiki. Stworzył obraz kosmosu zokreśleniem ziemskiej i niebieskiej hierarchii, przez co wywarł wpływ na teologię liturgii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

  Kościół rozwinął swoją strukturę przede wszystkim na Zachodzie. Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii. W łączności z tym procesem powstajenowa grupa duchownych, archiprezbiterzy. Zachowanie wysokiego poziomu życia duchownychwśród ludów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filary średniowiecza

  Chrześcijaństwo na Zachodzie, w okresie tworzenia fundamentów średniowiecznej kultury, wydało czterechuczonych, których uważa się za filary kościelnego średniowiecza. Dwaj z nich, Boecjusz i Kasjodor,należą do omawianego okresu, dwaj dalsi, Grzegorz Wielki i Izydor z Sewilii, do następnego.

  Boecjusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASZTORY I ZAKON BENEDYKTA

  Na Wschodzie nie ustał rozwój życia zakonnego, którego kolebką był nadal Egipt. Mnisi wszakże włączylisię w spory teologiczne i ulegali nieraz ujemnym wpływom z zewnątrz. Starano się więc ująć życieklasztorne w normy prawne, lecz w małym stopniu zdołano je zinstytucjonalizować. Na Zachodzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt

Do góry