Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zjednoczenie Bóstwa i człowieczeństwa w jednej osobie Chrystusa

  Unia hipostatyczna jest to wyjątkowy związek natury ludzkiej i Bożej, jest to coś więcej niż obecność Boga w człowieku przez Łaskę. Chrystus jest świadomy zjednoczenia z Bogiem doświadczalnie, a nie jak ludzie przez wiarę. Jezus Chrystus jest zjednoczony z Bogiem w sposób osobowy. Druga osoba Trójcy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syn Boży staje się człowiekiem

  W niedzielnym wyznaniu wiary (Nicejsko-Konstantynopolitańskim) mówimy: "On to dla nas ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha św. przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem." (KKP 456)

  Słowo Staje się ciałem, aby nas zbawić jednocząc nas z Bogiem. To Bóg nas...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /5 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie tajemnicy Jezusa Chrystusa dla całej teologii

  "Na pytanie, kim jest Bóg - trafnie zauważa R. Guardini - chrześcijanin nie odpowiada: Bóg jest najwyższą istotą albo przyczyną świata, albo absolutnym duchem, ale, że jest On tym, który przemawia z istnienia Chrystusa. Przyjmij Jezusa, Jego Osobę, Jego postępowanie, Jego los jako wyraz: wtedy Bóg jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /4 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywa metadogmatyczna

  Hans Küng reprezentuje chrystologię uprawianą w perspektywie metadogmatycznej . Nie jest to chrystologia "antydogmatyczna" ale taka, która bierze całkiem na serio historyczność dogmatu i koncentruje się całkowicie na "konkretnej historycznej chrystologii", dla której fudamentalnym, pierwszym i centralnym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywa eschatyczno - pneumatologiczna

  Wychodząc od pluralizmu nowotestamentowych koncepcji chrystologicznych, wielu teologów wróciło do biblijnego powiązania chrystologii z pneumatolgią. W ten sposób H. Mühlen postuluje ujęcie chrystologii w ścisłej perspektywie eschatyczno-pneumatologicznej. Możemy wejść w konkretną relację do Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywa historyczno - personalistyczna

  Hans Urs von Balthasar, aby uniknąć redukcji kosmologicznej lub antropologicznej, wypracował chrystologię posłuszeństwa, posługując się personalistyczną kategorią miłości . W Chrystusie miłość Boża objawia się jako wspaniałość (Herrlichkeit) Boga (2Kor 4,6). Jasność tej chwały można jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywa kosmiczno - antropologiczna

  Teillard de Chardin spróbował spojrzeć na chrystologię z punktu widzenia ewolucji kosmicznej . Tak powstało pojęcie chrystogenezy, będącej syntezą wiedzy przyrodniczej, teologicznej i filozoficznej. Chrystogenza nie jest fenomenem naturalnym tak jak kosmogeneza, biogeneza czy noogeneza. W chrystogenezie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /4 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Prespektywa uniwersalno - teologiczna

  W tej perspektywie znajduje dwie przeciwstawne sobie koncepcje chrystologii. Pierwszą reprezentuje J. Ratzinger i nazywamy ją chrystologią sensu. Druga określana jako chrystologia znaczenia, jest reprezentowana przez J. Nolte.

  Dla Ratzingera, który uprawia dynamiczną chrystologię sensu, historyczny człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywy rozwoju chrystologii katolickiej

  Biorąc pod uwagę dorobek badań takich teologów jak: K. Rahner, H. U. von Balthasar, Ch. Duquoc, A. Grillmeier, W. Kasper. H. Küng, H. Mühlen, J. Nolte, J. Ratzinger, E. Schillebeeckx, P. Schoonenberg, można zauważyć we współczesnej chrystologii pięć kierunków rozwoju. Możemy więc wyróżnić...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Krytyczne spojrzenie na chrystologię tradycyjną

  Pod adresem tradycyjnej chrystologii wysuwa się trzy zarzuty: esencjalizmu, wertykalizmu i dualizmu. Czynią to zasadniczo wszystkie nowe kierunki teologiczne.

  Zarzut "esencjalizmu" dotyczy spekulowania nad wewnętrzną konstytucją osoby Jezusa Chrystusa, bez uwzględnienia jego historiozbawczego znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 519

  praca w formacie txt

Do góry