Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako ofiara

  Jest to kategoria bardzo często spotykana w NT. Śmierć Chrystusa ukazywana jest szczególnie jako: ofiara przymierza: por. nade wszystko teksty ustanowienia Eucharystii: Mk 14,24; Mt 26,28; Łk 22,20; 1Kor 11,25); ofiara wynagradzająca: (szczególnie Hbr; 1J 2,2; 4,10); całopalenie: (Ef 5,2); ofiara Sługi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /4 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu

  Wymienia się cztery podstawowe kategorie interpretacji śmierci Chrystusa: odkupienie, zadośćuczynienie, ofiara i zasługa. Dwie z nich są biblijne: ofiara i odkupienie (okup), pozostałe zaś wywodzą się ze średniowiecza (zadośćuczynienie i zasługa).

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misterium Paschalne Chrystusa: Męka i śmierć na Krzyżu

  Zmartwychwstanie, jako `powstanie z martwych' odsyła nas do śmierci na krzyżu. Śmierć i zmartwychwstanie stanowią jedno Misterium Paschalne Chrystusa,w którym dokonało się nasze zbawienie. Chrystus uwielbiony, to ten sam, który w łonie Maryi Dziewicy stał się człowiekiem, był ukrzyżowany pod...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy

  Jak Jerozolima przyjmie swojego Mesjasza? Jezus zawsze unikał wszelkich populistycznych prób wybrania Go na króla (J 6,15), tym razem wybrał odpowiedni czas i opracował szczegóły swego mesjańskiego wjazdu do miasta "swego ojca Dawida" (Łk 1,32). Jest On ogłoszony synem Bożym, tym który przynosi zbawienie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Zbliżanie się Jezusa do Jerozolimy

  "Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy" (Łk 9,51). Przez tę decyzję, Jezus okazuje, że świadomie udaje się do Jerozolimy, aby umrzeć. Trzykrotnie zapowiada On swoją mękę i Zmartwychwstanie (Mk 8,31n; 9,31n; 10,32n). Idąc do Jerozolimy , mówi On:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Przedsmak Królestwa: Przemienienie

  Od dnia, kiedy Piotr wyznał, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żyjącego, nasz Mistrz "zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć (...), że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie" (Mt 16,21). Piotr odrzucił tę wypowiedź (Mt 16,22n), inni jej także...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - "Klucze Królestwa"

  Od początku swej działalności publicznej, Jezus wybiera ludzi w liczbie dwunastu, aby byli razem z nim i aby uczestniczyli w Jego misji (Mk 3,13-19). Pozwala im uczestniczyć w swoim autorytecie: posyła ich, aby głosili Królestwo Boże i aby uzdrawiali (Łk 9,2). Pozostają oni na zawsze w Królestwie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Znaki Królestwa Bożego

  Jezus uzupełnia swoje słowa licznymi "czynami, cudami i znakami" (Dz 2,22), które objawiają, że Królestwo jest w Nim. One świadczą, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem (Łk 7,18-23). (KKP 547)

  Znaki dokonane przez Jezusa świadczą, że jest On posłany przez Ojca (J 5,36). One wzywają do wiary w Niego (J...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Głoszenie Królestwa Bożego

  Wszyscy ludzie są wezwani, aby wejść do Królestwa. Głoszone najpierw dzieciom Izraela (Mt 10,5-7), to Królestwo mesjańskie jest przeznaczone, aby przyjąć ludzi z wszystkich narodów ( Mt 8,11). Aby tam wejść trzeba przyjąć słowo Jezusa:

  Słowo Pana porównane jest do ziarna , które wsiewa się w rolę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - "Królestwo Boże jest blisko"

  Po uwięzieniu Jana, Jezus udał się do Galilei. Głosił On Dobrą Nowinę pochodzącą od Boga w słowach: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15). Aby wypełnić wolę Ojca, chrystus inauguruje Królestwo niebieskie na ziemi (LG 3). Wolą zaś...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt

Do góry