Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie jako definitywne zwycięstwo nad grzechem

  Śmierć jest sama przez się związana z grzechem (por. Rz 5,12). W tym sensie śmierć Chrystusa stanowi szczytowy wyraz Jego uczestnictwa w naszym ciele grzechu; jest śmiercią spowodowaną niesprawiedliwością świata, a więc znakiem najwyższego sprzeciwu ludzi wobec Boga. Gdyby Chrystus pozostał w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwa biblijne - Jezus prawdziwie zmartwychwstał

  Powracając do centralnego miejsca zmartwychwstania w NT należy zauważyć,że śmierć zmartwychwstanie występują nierozdzielnie i łącznie tworzą paschę Chrystusa. Zmartwychwstanie byłoby niezrozumiałe bez śmierci, a śmierć jest dla zmartwychwstania (szczególnie u św. Jana, gdzie krzyż jest już `...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwa biblijne - Wiara w zmartwychwstanie w perspektywie historycznej

  Okres biblijno patrystyczny: Pierwsze trudności w przyjęciu zmartwychwstania pojawiły się ze strony środowiska żydowskiego. Można w nich odnaleźć oczekiwanie powszechnego zmartwychwstania na końcu czasów. Zmartwychwstanie Mesjasza w ciągu historii i to Mesjasza ukrzyżowanego nie mogła być przyjęta...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /12 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwa biblijne

  Pierwotny kerygmat: tekst 1 Kor 15,3nn odwołuje się do podstawowych elementów przepowiadania zmartwychwstania: głoszenie, że Ukrzyżowany powstał z martwych, twierdzenie, że ta śmierć zmartwychwstanie jest `zgodna z Pismem', naoczne świadectwa uczniów o tym, że Ten, który był umarły żyje.

  Św. Paweł...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /7 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie Chrystusa

  Katechizm Piusa X nie umieszczał zmartwychwstania między głównymi tajemnicami naszej wiary (wymieniając dwa:

  1. Jedność i troistość Boga;

  2.Wcielenie, męka i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa).

  Odzwierciedlało to ówczesną chrystologię podręcznikową, która zasadniczo nie poświęcała uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misterium Zmartwychwstania

  Centralnym wydarzeniem życia Jezusa z Nazaretu jest Pascha. W śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa spełnia się nasze zbawienie i objawia się w pełni nasz Zbawiciel. Pragnąc dochować wierności NT należy podkreślić prymat zmartwychwstania i to w podwójnym sensie: z jednej strony dopiero po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zstąpienie do piekieł

  Skład Apostolski, po wspomnieniu śmierci a przed proklamowaniem zmartwychwstania wymienia zstąpienie do piekieł: „Umęczon pod Ponckim Piłatem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał...” Ta wzmianka w Składzie Apostolskim jest stosunkowo późna i pochodzi z ok...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /4 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zasługa

  Także to pojęcie wywodzi się z refleksji teologicznej. Wyraża ono, że przez swoją śmierć Chrystus nie tylko naprawia naruszony porządek, ale `wysługuje' sobie zmartwychwstanie, a nam odkupienie. Wskazuje zatem, z jednej strony na związek między Chrystusowym oddaniem życia, a darem życia dla nas (ze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /5 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zadośćuczynienie

  Pojęcie to nie jest biblijnym i wywodzi się z refleksji teologicznej. Jego pierwotnym kontekstem jest poszukiwanie więzi, łączności między różnymi prawdami objawionymi, poszukiwanie charakterystyczne szczególnie dla średniowiecza.

  Św. Anzelm, w nawiązaniu do wymogów kulturowych swej epoki, starał się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /4 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako odkupienie (okup)

  Również i to pojęcie sięga swymi korzeniami ST, a szczególnie wydarzenia Wyjścia: wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej, dokonanego przez Boga, który w ten właśnie sposób objawia się jako prawdziwy odkupiciel swego ludu. Wskazują na to słowa Wj 6,6-7: „Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /5 420

  praca w formacie txt

Do góry