Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrystus Pośrednik - Pojednanie stworzenia ze Stwórcą

  Pomijając sam grzech, istnieje jednak radykalna separacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem, która pochodzi z doskonałej transcendencji Boga. Poprzez akt stworzenia Bóg przekracza tę barierę: jest On immanentny w swoim stworzeniu, intymnie w nim obecny. Po mimo to pozostaje niezmiennie Kimś zupełnie Innym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus Pośrednik - Rola pośrednika

  Punktem wyjścia dzieła zbawienia jest grzech człowieka, albo człowiek oddalony od Boga przez grzech. Chrystus przyszedł pojednać człowieka z Bogiem: "Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą" (2 Kor 5,19). To dzięki Chrystusowi, żydzi i poganie mają dostęp do Ojca w tym samym Duchu (Ef 2,18).

  Ten sam...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus Pośrednik

  W ogólności pośrednik jest kimś, kto ma władzę i możliwość zjednoczyć osoby rozłączone. Pismo św. wyznaje, że jednego mamy pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, jest nim Jezus Chrystus: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie i Paruzja

  Także Paruzja nie jest czymś nowym w stosunku do zmartwychwstania. W swej istocie jest ona bowiem pełnym ukazaniem zmartwychwstania wobec świata, czyli definitywnym wyzwoleniem ludzkości (a w niej całego stworzenia) z niewoli grzechu i śmierci.

  Chwalebne przyjście Chrystusa na końcu czasów nie jest dla...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Św.

  Na tym tle można zrozumieć także sens Zesłania Ducha Św. Przepowiadanie, misja do świata są niemożliwe bez daru Ducha Św. To Zmartwychwstały udziela Ducha ( wieczorem w dniu zmartwychwstania por. J 20,22), który jest zasadą nowego życia, życia, które jest życiem `według Ducha' czyli świadczeniem o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /4 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie

  W tekstach NT wniebowstąpienie stanowi jedno z wywyższeniem Chrystusa na prawicę Ojca. Chrystus, powstając z martwych `zasiadł po prawicy Ojca' i to właśnie stanowi Jego wniebowstąpienie. Kosmiczna sceneria, którą można spotkać w niektórych tekstach NT (np: Ef 4,10; Hbr 6,19-20) powinna być rozumiana w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /3 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniebowstąpienie; Zesłanie Ducha Św. ; Paruzja

  W jakim sensie zmartwychwstanie stanowi wydarzenie definitywne,ostateczne w życiu Chrystusa? Przecież po nim następują kolejne:wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Św., przyjście w chwale.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  `Historyczność' zmartwychwstania

  Na zagadnienie to spróbujemy spojrzeć szerzej niż tylko z perspektywy weryfikacji historycznej. Możemy przede wszystkim powiedzieć, że, w świetle NT, zmartwychwstanie nie jest złudzeniem, któremu ulegli uczniowie, czy czymś przez nich wymyślonym, lecz rzeczywistym faktem: nasza historia jest faktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /10 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie objawia definitywnie kim jest Jezus

  Tego Jezusa, który umarł na krzyżu nie należy szukać między zmarłymi, ponieważ żyje (Łk 24,5). Piotr mówi do Żydów, że przez zmartwychwstanie tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Panem i Mesjaszem (Dz 2,36). To po zmartwychwstaniu dla Apostołów staje się jasne kim naprawdę jest ten...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie ukazuje ostatecznie kim jest Bóg

  W zmartwychwstaniu Chrystusa Bóg ostatecznie objawił samego siebie. Jest On `Bogiem miłującym życie' (por. Mdr 11,26), który pragnie życia, a nie cierpienia, bólu i śmierci. Bóg nasz jest Bogiem, który zbawia i Pan daje ujść przed śmiercią(Ps 68,21). Ten Bóg, który jest u początków wszelkiego życia nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 595

  praca w formacie txt

Do góry