Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo Maryi

  W ramach pośrednictwa Kościoła należy umieścić pośrednictwo Maryi. Nie chodzi tu jednak o typowe pośrednictwo Kościoła ani jego członków. Pośrednictwo Maryi pochodzi z jej szczególnej jedności z Trójcą przenajświętszą. W ten sposób Maryja wstawia się za ludźmi u Boga i przedstawia ich modlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo Kościoła

  Pośrednictwo Kościoła jest bardzo szerokim zagadnieniem. Pośrednictwo to polega na sumie wszystkich działań pośredniczących członków Kościoła. Dzięki komunii wszystkich członków, Kościół przez miłość posiada pewną osobowość, która przekracza w doskonałości poszczególne osoby, jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo podstawowe

  Podstawowe pośrednictwo polega na wolności każdego człowieka. Łaska Chrystusa nie likwiduje wolności człowieka, dla którego jest ona dawana. Człowiek jest wezwany do nawrócenia, do odwrócenia się od zła i do zwrócenia się ku Bogu, do realizacji czynów sprawiedliwości. "Jak oddawaliście członki wasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /3 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednicy drugorzędni - Pojęcie pośrednika drugorzędnego

  Nic nie przeszkadza, mówi św. Tomasz, aby ktoś inny niż Chrystus stał się w pewnym stopniu pośrednikiem, współpracując w procesie jednoczenia ludzi z Bogiem w sposób służebny i dyspozycyjny . Przykładem takich pośredników są kapłani Nowego Przymierza, którzy są nazywani pośrednikami pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednicy drugorzędni

  Chrystus jest jedynym pośrednikiem. Czyż oznacza to, że człowiek w pośrednictwie Chrystusa odgrywa czysto pasywną rolę? Czy też zbliżając się do Boga, człowiek dodaje coś do pośrednictwa Chrystusa, sam stając się w pewien sposób pośrednikiem?

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje pośredniczące Słowa Wcielonego - Funkcja kapłańska

  O funkcji kapłańskiej będziemy pisali. Polega ona na ofiarowaniu ludzi Bogu i na udzielaniu ludziom łask Bożych. Mamy tu do czynienia z nieustannym ruchem wstępującym i zstępującym: z drabiną Jakuba.

  Najpierw jest ruch zstępujący, ponieważ Trójca daje się ludziom w osobie Jezusa Chrystusa posłanego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje pośredniczące Słowa Wcielonego - Funkcja objawienia

  Funkcję tę możemy nazwać w różny sposób: funkcją nauczycielską lub prorocką. W każdym przypadku odnosi się to do tej samej rzeczywistości: Jezusa Chrystusa, który przez Wcielenie jest objawieniem miłującego Ojca. Jezus jest Tym, przez którego Ojciec mówi do ludzi najpełniej: "Wielokrotnie i na różne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje pośredniczące Słowa Wcielonego - Funkcja pasterska

  Chrystus-człowiek jest królem całego stworzenia. Do tej godności królewskiej Chrystusa należy władza prawodawcza, sądownicza i wykonawcza. Jest to duchowe królowanie, opierające się na głównie na zjednoczeniu hipostatycznym, które daje człowieczeństwu Chrystusa absolutną wyższość nad wszystkimi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje pośredniczące Słowa Wcielonego

  Chrystus przychodzi na świat jako pośrednik. Wykonanie tej roli sprowadza się do wykonywania specjalnych aktów, które możemy podzielić na trzy funkcje:

  Funkcja pasterska - Chrystus jest Królem, który ma całkowitą władzę nad ludźmi, i który prowadzi wszystkich do pełnej jedności z Ojcem.

  Funkcja...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus Pośrednik - Jezus pośrednikiem ze względu na unię hipostatyczną

  Mamy pokusę, by myśleć, że Słowo jest Pośrednikiem ze względu na swoje Bóstwo. Wówczas wcielenie stałoby się bezużyteczne. W rzeczywistości, Słowo będące odwiecznie w Trójcy nie mogłoby być pośrednikiem. Z jednej strony, Syn stanowi jedno z Ojcem i Duchem, a więc jest całkowicie po stronie Boga...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 953

  praca w formacie txt

Do góry