Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę - Włączenie dynamiczne

  Rzeczywistość wcielenia i rzeczywistość każdej osoby wymagają, by Chrystus był uważany za człowieka jedynego i różnego od innych: ani ludzie należą do niego, ani On z nimi nie tworzy jakiejś większej całości, w ten sposób, że On i inni ludzie traciliby swoją tożsamość i autonomię.

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę - Włączenie ontologiczne

  Myśl włączenia ludzkości w Chrystusa została najpierw rozwinięta z inspiracji neo-platońskiej. Bez wyraźnego stwierdzenia, podkreśla się jedność natury Chrystusa, mówi się, że Słowo przyjęło całą naturę ludzką, która jest wspólna wszystkim ludziom. Według antropologii platońskiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę

  Temat ten jest bardzo stary. Spotykamy go we wczesnych pismach chrześcijańskich. Stoimy tu w obecności niezwykłego bogactwa chrześcijańskiej intuicji wiary. Temat ten został podjęty na nowo przez Sob. Wat II (GS 22).

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekapitulacja wszystkiego w Chrystusie

  Słowo Wcielone zostało posłane z misją zbawienia człowieka. Misję tę, wypełnił On oddając swoje życie w ofierze krzyżowej i otrzymując je na nowo w zmartwychwstaniu. Już przez samo Wcielenie rozpoczęło się dzieło zbawienia. W człowieku Jezusie Boży obraz, skażony przez grzech, jest już...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypełnienie się Kapłaństwa Chrystusa

  Kapłaństwo Chrystusa jest Kapłaństwem wiecznym. Ze względu na aktywność kapłańską w czasie, należy wyróżnić cztery etapy:

  1) Od Wcielenia do Ostatniej Wieczerzy - kapłański charakter posiadały wszystkie akty całego życia Jezusa Chrystusa. Były to akty ofiarne w szerokim sensie tego słowa. Do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /4 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział Maryi w kapłaństwie Chrystusa

  Maryja, tak jak wszyscy wierzący w Chrystusa otrzymała łaskę odkupienia i możliwość uczestniczenia w ofierze swego Syna i to w sposób doskonały ponieważ ona sama była osobą doskonałą. W czasach nowożytnych pojawił się problem czy Maryja uczestniczyła realnie w ofierze Chrystusa, czy tylko przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /3 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłaństwo Chrystusa

  Według Listu do Hebrajczyków Jezus Chrystus urzeczywistnia w sobie atrybuty prawdziwego kapłaństwa i to w sposób najdoskonalszy, najwyższy i jedyny (Hbr 5,5-10). Chrystus w swoim niepowtarzalnym kapłaństwie realizuje w sposób doskonały to do czego dążyło kapłaństwo aaronowe, które posiada znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /6 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Modlitwa Jezusa

  Ewangelie ukazują nam Jezusa modlącego się. Modlitwa jest znakiem uległości, uniżenia względem Boga. Poprzez modlitwę Jezus wyraża swoją niższość względem Ojca. Jak mówi św. Tomasz: "przez modlitwę, człowiek oddaje hołd Bogu, w tym sensie, że poddaje się Jemu uznając Go za tego, który źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Posłuszeństwo Jezusa

  Jezus jako Odwieczne Słowo Wcielone jest posłuszny Ojcu. Na potwierdzenie tego twierdzenia znajdziemy wiele tekstów w Ewangelii św. Jana ale i u Synoptyków, szczególnie zaś w scenie w Ogrodzie Oliwnym. Wyraźnie o tym mówi List do Hebrajczyków (5,7): "[Chrystus] został wysłuchany dzięki swej uległości"...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus Arcykapłan

  List do Hebrajczyków jako centralną ideę zawiera wizję Chrystusa jako Arcykapłana Nowego Przymierza. Nie jest to jedyne miejsce, gdzie w ten sposób mówi się o Chrystusie. Ewangelia św. Jana, chociaż nie otwarcie, to jednak bardzo ceni sobie myśl o Chrystusie Arcykapłanie. Sam Chrystus nigdy o sobie nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /3 997

  praca w formacie txt

Do góry