Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Status prawny i przygotowanie zawodowe urzędników państwowych

  W XIX w. pomiędzy poszczególnymi krajami występowały dość znaczne różnice w zakresie statusu urzędników państwowych [12, 35]. W XX w. doszło do poważnej niwelacji tych różnic. Z jednej strony, w Niemczech osłabiano silne dotąd gwarancje stabilności stosunku służbowego. Z drugiej strony, we...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /9 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy administracji po II wojnie światowej

  Po II wojnie światowej miała miejsce następna fala reformy administracyjnej. Początkowo kontynuowano poszukiwania i rozwiązania przedwojenne. W wielu krajach powołano wielkie komisje, których praktyczne wyniki prac okazywały się na ogół mierne. Inaczej było w Stanach Zjednoczonych, gdzie dwie kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /4 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy interesów a aparat administracyjny

  Obok omawianych już przeobrażeń administracji centralni'], polegających mi umocnieniu aparatu pomocniczego szefa rządu i ministrów, na uelastycznieniu struktur czy też na powiększaniu liczby ministerstw, trzeba zwrócić uwagę na wzrost udziału grup interesów w administim.

  Mechanizmu funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia podziału terytorialno - administracyjnego

  Jednym z podstawowych problemów administracji, które musiano podejmować w ciągu ostatniego stulecia, był problem podziału terytorialnego. Wiek XIX pozostawił po sobie dwa systemy podziału: podział typu historycznego, znany nam ze Skandynawii, Węgier, Anglii i Stanów Zjednoczonych, oraz podział j typu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia administracji terytorialnej

  W ciągu XX w. doszło wszędzie do poważnych przeobrażeń w administracji terytorialnej. Poza omówionymi już zmianami podziału terytorialnego i wynikającymi z nich zmianami organizacyjnymi, rzadko dochodziło w tej dziedzinie do gruntown i ej szych jednorazowych reform.

  Najpoważniejszą jednorazową...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia w dziedzinie zewnętrznej kontroli administracji

  Tak poważane przez liberałów XIX w. sądownictwo administracyjne straciło w ciągu XX w część swego prestiżu. Nie wynikło to bynajmniej z nieprawidłowej działalności sądów administracyjnych. Podstawową przyczyną spadku prestiżu tych sądów była bowiem ich właściwość, wynikająca z samej ich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem reformy administracji w okresie międzywojennym

  Druga fala postulatów dotycząca przeprowadzenia reformy administracji przypadła na okres międzywojenny. W tym czasie w wielu krajach powołano do tycia specjalne komisje, złożone z fachowców i polityków, których zadaniem było przygotowanie projektów gruntownych reform. Pierwszą taką komisję powołano...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reforma administracji przed I wojną światową i jej następstwa

  Administracja podlegała od lat osiemdziesiątych XIX w. dalszym stałym przeobrażeniom, które dostosowywały ją do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych, politycznych i technicznych. Przeobrażenia te miały po części charakter odmienny od dotychczasowego [36], odbywały się bowiem w dużym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe cezury chronologiczne

  W ostatnich dziesiątkach lat XIX w. kapitalizm zaczął poważnie zmieniać Nwój charakter. Kapitalizm wolnokonkurencyjny przeobrażał się w kapitalizm nierzadko określany jako monopolistyczny [38], przybierając zarazem - typowy illu okresu poprzedzającego wybuch I wojny światowej - charakter...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /15 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja wobec warunków pracy i materialnego poziomu życia ludności

  Warunki pracy w przedsiębiorstwach prywatnych stawały się przedmiotem zainteresowania władzy państwowej już w poprzednim okresie. Pod wpływem walki robotników, a także ruchów filantropijnych, ograniczano najpierw najbardziej rażące formy kapitalistycznego wyzysku: możliwość zatrudniania dzieci i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 946

  praca w formacie txt

Do góry