Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Aktualny stan badań nad najstarszą tradycją eucharystii

  Interesuje nas to co ten bardzo wczesny przekaz treściowo zawiera. Oto rezultaty stanu badań nad najstarszą tradycją eucharystii.

  ustanowienie eucharystii musi być tak opisane żeby widoczne się stało nie tylko jej przed wielkanocne zakorzenienie lecz doszło do głosu novum, którego wskrzeszenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /6 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem najstarszego przekazu Eucharystii

  Jednakże sama Tradycja nowotestamentowa ustala powielkanocne celebrowanie Eucharystii przede wszystkim na podstawie wydarzenia Ostatniej Wieczerzy. Co da się jeszcze wydobyć historycznie pytając z tej Ostatniej Wieczerzy? Gdzie da się uchwycić najstarszy przekaz? Wiadomo, że z czterech przekazów o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus ziemski i początki Eucharystii

  Kościół i sakramenty w sposób istotny są rzeczywistością powielkanocną, a zatem ich ustanowienie przez Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem rozległym obejmującym także Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego. Jednakże dla naszej wiary dociekania historyczne na temat przedwielkanocnego ziemskiego Jezusa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie celebracji Eucharystycznej - Historyczny fundament

  Właściwym sacramentum ecclesiae świętym znakiem, w którym w sposób zasadniczy sam Kościół urzeczywistnia się i staje się widzialny, które przedstawia nie tylko jedno z podstawowych urzeczywistnień, lecz podstawowe urzeczywistnianie się communio wspólnoty wierzących z Jezusem Chrystusem między sobą jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie celebracji Eucharystycznej - Problem ofiarnego charakteru Mszy św.

  Idzie o słowa wypowiedziane nad kielichem w ujęciu Markowo – Mateuszowym (Łukasz i Paweł mówią „za was”), Marek pisze: To jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. (Mk14,24) ... która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów – pisze Mateusz (Mt 26,28). Co znaczy wypowiedź, że Jezus...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /3 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eucharystia

  Teologia eucharystii interpretuje i uzasadnia dokładnie związek egzystencji wiary Kościoła i sprawowania eucharystii tu spotykają się wewnętrzne przesłanka i konkretny kształt bycie chrześcijaninem w jedyny swoim rodzaju sposób eucharystii jest ogniskową, chrześcijańsko - kościelnej egzystencji. Bóg...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /3 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Chrystologiczne centrum

  Święty Duch Boga który bierze nas w posiadanie jest Duchem Jezusa Chrystusa, w którym żyje i jest blisko nas. Jan i Łukasz opisują jak przez tego Ducha stajemy się podobni do Niego i jesteśmy przez Niego posłani jak On przez Ojca aby przejąć Jego funkcje i być przekazicielem bożych obietnic. To trwałe...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Aspekt eklezjologiczno – sakramentalny

  Podczas sakramentu bierzmowania dochodzi do głosu nowy moment we wzroście wiary. Chrześcijanin obdarowany Duchem Świętym w przyszłości powinien być do dyspozycji Kościoła dla pełnienia misjonarskich zadań. Umożliwia chrześcijaninowi wypowiedzenie całkowitego „tak” na zwrócenie się Boga w Jezusie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Podstawa antropologiczna

  Wczesnokościelne postbaptyzmalne namaszczenie usamodzielnia się i staje się częścią rytu bierzmowania. W średniowieczu było nawet znakiem pierwszoplanowym. Włożenie rąk jes wzięciem w posiadanie, przyrzeczeniem i potwierdzeniem, jest gestem błogosławieństwa, mocy i pełnomocnictwa. Namaszczenie i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób sprawuje się dziś sakrament bierzmowania

  „Dlatego też, aby odnowienie obrzędów bierzmowania objęło także samą istotę obrzędu sakramentalnego naszą najwyższą powagą apostolską postanawiamy, by w przyszłości w Kościele łacińskim zachowano następującą zasadę: sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt

Do góry