Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ofiarny charakter Eucharystii - Kontrowersyjna „ofiara” Mszy Świętej

  Spór o ofiarę Mszy Świętej rozgorzał w czasie reformacji. W konśliwych słowach polemizował Luter przeciwko „przeklętemu bałwochwalstwu” ofiary Mszy Św. obawiał się – co było uzasadnione – wynaturzeń w praktyce Mszy Św. – w kazaniach, pismach popul-że jednorazowe zbiorowe wydarzenie krzyża zostanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie Eucharystii dzisiaj - Transsignifikacja

  Holenderski teolog Pieter Schonenberg podjął próbę aby osobową obecność w realizacyjnym znaku wyrazić pojęciem. Jego ujęcie zapamiętane jest pod nazwą transsignifikacji- zmiany oznaczenia, wyszedł od analizy pojęć „obecność, znak”. Istotne dla jego koncepcji jest rozróżnienie między zwykłym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /5 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie Eucharystii dzisiaj - jakimi słowami można określić tę osobową obecność

  Średniowiecze włożyło wiele wysiłku aby opisać Eucharystię odpowiednimi pojęciami, a w dużej mierze posługiwało się pojęciami filozofii Arystotelowskiej, jest czymś nie możliwym opisanie osobowej relacji wspólnoty miłości przy pomocy substancji przypadłości.

  Można sugerować, aby zamiast „...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie Eucharystii dzisiaj - jak rozumieć tą osobową obecność

  Nie chodzi o naturalną zwykłą obecność, nie o przestrzenną obecność ludzkiego ciała. Idzie o wyrażone w znaku o osobowe udzielenie się. Tak osobowa relacja musi uzewnętrznić się w znakach i działaniach aby mogła być zauważana w darze uścisku dłoni w czułym geście w serdecznym objęciu. Wyraża...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie Eucharystii dzisiaj - osobowa obecność w „realnym znaku”

  Prachrześcijańskim zachowanym od stuleci, przekonaniem jest że w tej uczcie i jej pokarmie w eucharystii, chlebie i winie rzeczywiście jest obecne ciało i krew Chrystusa J6,58: To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie Eucharystii dzisiaj

  Teologiczna systematyka ujmując podstawowe stwierdzenie biblijnego i historyczno- dogmatycznego przekazu powinna przemyśleć 3 następujące problem:

  problem obecności Pana

  centralny temat jego ofiarowania się

  podstawową myśl celebracji (communio)

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dogmatów - transsubstancjacja

  Ten filozoficzny termin związany jest z arystotelowską filozofią przyrody i jej rozróżnieniem „ substancji i przypadłości” był w tym dylemacie terminologiczną pomocą dla wyrażenia tego co zewnętrzne i tego co wewnętrzne. Zewnętrznego znaku i wewnętrznej rzeczywistości, wzajemnej współzależności...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dogmatów - Wczesne średniowiecze („znak albo rzeczywistośc”)

  Średniowieczne spory o ostatnią wieczerzę, teologiczne debaty charakteryzowały się fatalną alternatywą, która próbuje wciąż utorować sobie drogę „ czy pan jest obecny w znaku (infigura)” czy w rzeczywistości (inrealitate). Kiedy stawia się fałszywe pytania nie można odpowiedzieć na nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dogmatów - Starożytność (obraz uczty weselnej)

  Pierwsze przeniesienie biblijnego sposobu myślenia i wyrażenia się w świat hellenizmu mogło odwołać się do myślenia platońskiego o ile wyrażało platońskie rozumienie relacji doświadczalnej rzeczywistości i idei. To co widzialne, uchwytne jest obrazem i o tyle uczestnictwem w prawzorcowej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy wczesnokościelnej celebracji eucharystii

  Różnorakie ujęcia relacji o ustanowieniu eucharystii odzwierciedla fakt, że w różnych rejonach pierwotnego kościoła centralna liturgia niedzielna posiadała różnorakie akcenty (chodzi o różne mszały). W pewnym sensie docieramy tu do różnorakich, regionalnych mszałów. W 1Kor 5,7: Wyrzućcie więc stary...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /7 777

  praca w formacie txt

Do góry