Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Ujęcie liturgiczne

  “Święta liturgia z powodu swej niezwykłej wartości w kulcie Bożym jest złotą regułą pobożności chrześcijańskiej”. Adhortacja Marialis cultus proponuje wprowadzenie tej zasady do czci oddawanej Maryi w Kościele. “Jeśli bowiem ktoś bada dzieje kultu chrześcijańskiego”, czytamy w dokumencie “z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Spojrzenie biblijne

  “Nie znać Pisma świętego, to nie znać Chrystusa” powiedział św. Hieronim. Nieznajomość Pisma świętego jest również nieznajomością Jego Matki dodaje ks. Kudasiewicz. Zaś adhortacja apostolska Marialis cultus, proponując biblijną drogę odnowy kultu maryjnego, przypomina, że “chrześcijańska...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /4 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Zwierciadło dla Kościoła

  Miarą wielkości każdego członka Kościoła jest intensywność jego więzi z Chrystusem Głową Kościoła. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Maryja, jako Matka, stoi najbliżej Chrystusa. Stąd też Jej znaczenie dla Kościoła jest wyjątkowe, większe niż wszystkich innych ludzi. Maryja stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Wołanie o Ducha

  Niedocenianie Ducha Świętego w teologii i pobożności chrześcijaństwa zachodniego jest problemem, o którym w ostatnich dziesiątkach lat głośno sie mówi i któremu usiłuje sie na różne sposoby zaradzić. Od czasów Soboru, pod wpływem chrześcijan Wschodu, Kościół katolicki z pogłębioną świadomością...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Chrystus w centrum

  “W Maryi Pannie” czytamy w Marialis cultus “wszystko odnosi się do Chrystusa i od Niego zależy”. To ze względu na Niego Bóg wybrał Ją od wieków na Matkę pod każdym względem świętą, to ze względu na Chrystusa Duch Święty przyozdobił Ją darami, jakich nikomu innemu nie udzielił. Chrystus jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Charakter trynitarny

  Cześć okazywana Matce Bożej jest częścią składową kultu chrześcijańskiego. Należy więc zadać sobie najpierw pytanie, czym jest, na czym polega kult chrześcijański, jaka jest jego specyfika? Cześć oddawana Bogu przez chrześcijan nawiązuje wprawdzie do form kultu spotykanych w innych religiach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magna charta odnowy kultu maryjnego

  Pytanie o kształt autentycznej pobożności maryjnej, zajmujące od wieków serca wierzących i umysły teologów, stało się szczególnie aktualne  w obliczu nowych zadań stojących przed ewangelizacyjnym wysiłkiem Kościoła. Zagadnienie to winno stać się przedmiotem refleksji zwłaszcza ze strony tych, od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /4 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologiczny sens chrystofanii

  -         Zmartwychwstanie jest zasadniczo wydarzeniem transcendentnym i ponadhistorycznym. Utrzymuje ono jednak mocną i uzasadnioną łączność z historią przede wszystkim poprzez rzeczywistość objawień, będących szczególnymi spotkaniami transcendencji Boga z immanencją człowieka, wieczności z czasem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narracje chrystofanijne

  -         narracje chrystofanii apostolskich (inaczej publiczne lub konstytutywne ­rozesłanie uczniów Mt, Mk - z; Jedenasta Łk, Mk - z; Dziesięciu - J; Siedmiu - J; Wniebowstąpienie - Dz) i chrystofanii prywatnych (Maria Magdalena - J, Mk - z; kobiety przy grobie Mt; Emaus Łk, Mk - z; Tomasz - J; pięciuset...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historyczność i natura chrystofanii oraz ich wartość apologetyczna

  Pusty grób jest znakiem, poszlaką Zmartwychwstania. Pomiędzy złożeniem Jezusa do grobu a Zesłaniem Ducha Świętego dokonała się jednak seria wydarzeń, którą pierwotny Kościół ujął w lapidarnym stwierdzeniu: „Pan pozwolił się zobaczyć”, „ukazał się”, „dał się widzieć” (ofthe) i to one stały...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 307

  praca w formacie txt

Do góry