Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Uwarunkowania kerygmatu apostolskiego

   Młode chrześcijaństwo musiało określić się wobec judaizmu i  świata hellenistycznego. Stało się zgorszeniem dla  Żydów i głupstwem dla pogan (1 Kor 1,23). Większość  Żydów nie zaakceptowała nauki o bóstwie Jezusa Chrystusa. Dla Greków i pogan nie do przyjęcia była prawda i realnym wcieleniu i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus a historia

  Współcześnie większość historyków i religioznawców nie kwestionuje faktu istnienia Jezusa narodzonego w Betlejem (w 5-6 roku przed naszą erą) mieszkającego w Nazarecie, prowadzącego wędrowny tryb  życia religijnego nauczyciela, ukrzyżowanego poza murami Jerozolimy (14 kwietnia 30 roku naszej ery). ...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia biblijna Josepha Ratzingera

  Syntezę teologii biblijnej na odcinku chrystologii daje kard. Joseph Ratzinger (ur. 1927 r.). Punktem wyjścia tej refleksji jest pytanie o Jezusa.   

  Ewangeliści synoptycy (Mk, Mt,  Łk) relacjonują rozmowę Jezusa z Apostołami pod Cezareą Filipową (Mk 8,27-30). Wówczas sam Jezus stawia pytanie: „za kogo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /4 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymat Chrystusa (Kol 1,15-20)

  On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.  Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.  

  On jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniżenie Syna Bożego (Flp 2,5-11)

  To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. W zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia uniżenia (descendencji)

  W pismach Nowego Testamentu dostrzegamy tendencję do koncentrowania się na opisywaniu uniżenia i cierpień Syna Bożego. Uniżenie dokonuje się już we Wcieleniu, a później w całej ludzkiej egzystencji Jezusa. Szczególnie zaś w Jego męce i  śmierci. Chrystologia dostrzega fakt uniżenia (katabasis)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia wywyższenia (ascendencji)

  Chrystologiczna refleksja Kościoła posiadała za punkt wyjścia wydarzenie zmartwychwstania. W nim bowiem objawiła się Boża moc i miłosierdzie za pośrednictwem Chrystusa.   

  Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego  świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus Chrystus w centrum wiary i teologii

    Osoba Jezusa Chrystusa, Jego tajemnica, człowieczeństwo, działalność historyczna, a szczególnie Pascha stanowią centrum zainteresowania i zarazem istotny wątek całej współczesnej teologii chrześcijańskiej, a nie tylko dogmatyki. 

  Świadomość ta dojrzała już przed Soborem Watykańskim II, który tę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - W stronę człowieka

  Każda epoka ma swój obraz Maryi i wydobywa z bogactwa darów, jakie złożył w Niej Bóg, te, które w danym czasie wydają się być najcenniejsze. Nasze czasy charakteryzują się szczególnym rozwojem nauk o człowieku, takich jak psychologia, socjologia, antropologia. Wyniki badań tych nauk mają wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /4 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Uwrażliwienie ekumeniczne

  Jednym ze znaków czasu, w którym żyjemy, jest uświadomienie sobie przez chrześcijan zgorszenia, jakie płynie dla świata z powodu braku jedności wśród wyznawców Chrystusa. Troska o zjednoczenie chrześcijan przenika, przynajmniej od czasów Soboru, wszystkie wymiary życia Kościoła. Znajduje swoje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /5 262

  praca w formacie txt

Do góry