Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cechy zjawisk kulturowych

  Cechy zjawisk kulturowych - kultura ma wymiar czasowy charakteryzuje się rozciągłością w czasie. W sensie atrybutywnym jako cecha ludzkości zmieniała się i rozwijała w miarę upływu czasu. W sensie dystrybutywnym- jako zbiór cech określonej zbiorowości rozwija się przeżywa rozkwit i upada.

  Kultura ma...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy kultury

  Cechy Kultury - kultura związana jest z człowiekiem. Człowiek jest jej twórcą i przez nią kształtowany. Za jej pomocą wyraża swoje potrzeby emocje i wrażenia. Kultura jest zjawiskiem ponadjednostkowym (społecznym) jest związana z człowiekiem jako istotą prowadzącą społeczny tryb życia. Kształtuje...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akulturacja i jej wymiar dla kultury

  Akulturacja – ogół zjawisk powstałych w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu (zderzenie kultur- stosunki kulturowe, które zawiązują się między dwiema kulturami na skutek ich zetknięcia się w sposób bezpośredni lub pośredni. Do takich interakcji dochodzi w obszarach stykowych pogranicza dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System jakości w gminie - założenia

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Podstawowym celem wdrożenia systemu zarządzania jakością w urzędzie gminy jest zwiększenie jej sprawności w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, a przez to wyższy poziom konkurencyjności, zgodnie z definicją przyjętą we wcześniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /5 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partnerstwo publiczno-prywatne

  Charakterystyka

  Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) jest definiowane jako zróżnicowane formy długoterminowej współpracy firm z sektora prywatnego z jednostkami sektora publicznego w celu realizacji zadania inwestycyjnego lub dostarczenia dóbr lub usług odbiorcom, które do tej pory były dostarczane przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse publiczne

  Charakterystyka

  Finanse publiczne obejmują zjawiska i procesy gromadzenia, oraz podziału środków pieniężnych, będących w dyspozycji władz publicznych. Środki te pochodzą głównie z danin publicznych, majątku publicznego, oraz z przychodów zwrotnych tj. kredytów, pożyczek i emisji papierów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /4 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych

  Wprowadzenie

  Do jednostek samorządu terytorialnego należą:

  gminy, powiaty, województwa samorządowe.

  Władze samorządowe mogą utworzyć samorządową jednostkę organizacyjną, która pełnić ma określone powierzone im do wykonywania zadania, lecz do tego muszą określić ich formę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus według gnozy

    Wczesne chrześcijaństwo miało duże problemy z uznaniem pełnego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Pojawiły się bowiem tendencje, aby ludzkie ciało Jezusa uważać za pozorne, eteryczne, za rodzaj zjawy (dokeci). Uważano, że jest niedopuszczalnie ubliżające Bogu przyjęcie ludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ wykonawczy budżetu JST

  Charakterystyka

  Układ wykonawczy, zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, stanowi uszczegółowienie uchwały budżetowej, wymagane dla opracowania rocznych planów finansowych jednostek budżetowych. Uchwalone, przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, budżety uwzględniają...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy chrystologii judeochrześcijańskiej

  Chrześcijaństwo znalazło sie w polu oddziaływania kultury greckiej (która zawładnęła imperium rzymskim) i jej pochodniej kultury hellenistycznej oraz prawa rzymskiego. Ludzie wykształceni tego czasu zostali uformowani pod wpływem filozofii i nauki greckiej oraz wdrażani byli w rytm życia, rzymską...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 328

  praca w formacie txt

Do góry