Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Globalizacja

  Globalizacja - Pojęcie „globalizacja” pojawiło się po raz pierwszy w Niemczech w 1953 roku w gazecie "Frankfurter Allgemeine Zeitung"[potrzebne źródło]. Jak podkreślają świadkowie, w ciągu nocy termin ten, mimo swej nieokreśloności, uróśł do rangi najbardziej palącego zagadnienia[potrzebne źródło]...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i rozwój kultury, sposób życia i realizacja wzorców

  Wzór kulturowy określa, jak jednostka powinna reagować na sytuacje uważane za ważne dla niej samej i dla grupy, do której należy, aby zachowywać się zgodnie z jej oczekiwaniami i nie popaść w konflikt z innymi członkami grupy. Wzór kulturowy jest więc mniej lub bardziej ustalonym sposobem zachowywania...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucjonizm kulturowy

  Ewolucjonizm kulturowy - pozytywistyczny kierunek i teoria powstałe w drugiej połowie XIX w. W naukach społecznych i filozofii uznające ewolucję kulturową i ewolucję społeczną za procesy decydujące o transformacji społeczeństw i kultury. Przyjmując założenia o jedności świata i jedności natury...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja kulturowa

  Ewolucja kulturowa - pojecie to pojawiło się w związku z badaniem zmiany kulturowej a więc zmiany obyczajów, przekonań, sposobów postępowania, gustów. Zmiana ewolucyjna jest zawsze kierunkowana, prowadzi do bardziej lub mniej określonego celu, polega na ciągłej kumulacji, wzroście dorobku form...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzja kulturowa

  Dyfuzja kulturowa - służy do opisu i konceptualizacji zmian zachodzących w kulturze. Słowo dyfuzja oznacza przestrzenne rozchodzenie się lub przenoszenie się elementów kultury (cech, instytucji, wzorów, wątków, tematów) w drodze zapożyczania. Jest dziś pojmowane jako zjawisko oczywiste wynikające z faktu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzja i jej rola w budowaniu kulturowości

  Dyfuzja – przestrzenne rozchodzenie się lub przenoszenie się elementów kultury (cech, instytucji, wzorów, wątków, tematów, obyczajów) w drodze zapożyczania.

  Pojęcie dyfuzji może się czasem odnosić do procesu przenikania treści kulturowych z jednej warstwy czy klasy społecznej do drugiej, z jednej grupy w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnorodność pojmowania kultury

  Pierwotnie termin cultura wiązał się z uprawą roli, bądź hodowlą zwierząt i oznaczał przekształcanie naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej użyteczny i przydatny człowiekowi. Także obecnie w języku agronomii używa się wyrażeń takich jak: kultura rolna, kultura bakterii, bądź...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje kultury

  Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej na którą składają się:

  - materialne i niematerialne wartości

  - uznawane sposoby postępowania

  które zobiektywizowane są i przyjęte w zbiorowości, przekazywane innym zbiorowościom i innym pokoleniom.

  Rodzaje definicji kultury (Kroeber):

  • wyliczające...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki socjalizacji

  1. Rodzina – pierwszy z najważniejszych czynników socjalizacji. To pierwszy i najbardziej trwały świat społeczny dla dziecka.

  2. Szkoła – jest odpowiedzialna za przekazanie informacji, umiejętności i wartości, które społeczeństwo uważa za ważne dla życia społecznego.

  3. Grupa rówieśnicza – składa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki Hominizacji - (uczłowieczenie człowieka)

  Czynniki biologiczne:

  - Powiększyło się mózgowie(szczególnie kresomózgowie);

  - Zmieniły się proporcje czaszki, skróciła się twarzoczaszka, zwiększeniu uległa część mózgowa;

  - Zmieniła się wielkość i liczba zębów(spowodowana zmianą odżywiania);

  - Pionizacja postawy(zejście z drzew)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /11 893

  praca w formacie txt

Do góry