Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Grzegorz Wielki

  Wybrany jednogłośnie papieżem przez kler, senat i lud rzymski, dobrze był przygotowany, duchowo,intelektualnie i życiowym doświadczeniem do pełnienia urzędu papieskiego (590-604). Wśród swoichprzodków miał nie tylko senatorów rzymskich, ale i papieża Feliksa III oraz krewne, świętą Farsylię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITURGIA I DUSZPASTERSTWO

  Rozwój liturgii jest intensywniejszy niż piśmiennictwa teologicznego Zauważa się go nie tylko w Kościelewschodnim, ale także zachodnim Rozbudowana liturgia rzymska staje się wzorem dla Kościoła wFrankonii i Hiszpanii. Na Wschodzie okres walk teologicznych pcha ludzi do liturgii.

  Do jej pełnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papieże i cesarze

  Następcy Grzegorza Wielkiego, poza sprawami lokalnymi Kościoła rzymskiego, zajmowali się najwięcejrozwiązywaniem konfliktów z Bizancjum. Szczytowe napięcie wystąpiło za cesarza Konstansa II, którynie tylko uwięził, osądził i skazał na wygnanie papieża Marcina I, ale wymógł na klerze rzymskim już...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod trullański II

  Biskupi zebrani w Konstantynopolu (692) odbywali obrady w tej samej kaplicy cesarskiego pałacu, cosobór powszechny szósty. Dlatego stosuje się nazwę synod trullański. Głównym jego celem było ustaleniezasad prawnych i ujednolicenie praktyk życia kościelnego, bo tym nie zajęły się oba poprzednie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGOWIE I PISARZE

  Średniowieczny przełom, widoczny w dziejach Kościoła na Zachodzie, i trudne warunki polityczne cesarstwabizantyjskiego nie sprzyjały rozwojowi teologii i piśmiennictwa kościelnego. Na Wschodzie wyróżniająsię jedynie teologowie, piszący przeciw monoteletyzmowi. Na Zachodzie, poza GrzegorzemWielkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologowie wschodni

  Z teologów wschodnich najgłośniejszym stał się Maksym Wyznawca. Oprócz pism polemicznych przeciwmonoteletyzmowi zostawił dzieła egzegetyczne i ascetyczno-mistyczne. Na rozwój duchowości imistyki wpłynął swoimi komentarzami do dzieł Dionizego Pseudo-Areopagity i Księgą ascetyczną, wktórej przedstawił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór w Konstantynopolu

  Cesarz Konstantyn IV (668-685), następca zamordowanego na Sycylii Konstansa II, dostrzegał bezsensrepresji, stosowanych wobec przeciwników monoteletyzmu. Nie było też żadnych owoców z przychylnościwobec monofizytów, których większość znalazła się poza granicami cesarstwa. Cesarz postanowiłwięc oddać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izydor z Sewilli

  W Hiszpanii dwaj bracia, Leander i Izydor, kolejni arcybiskupi Sewilli, zasłynęli swoimi pismami.

  Leander (ok. 549-601), zaprzyjaźniony z Grzegorzem Wielkim i zasłużony w rozwoju katolicyzmuwśród Wizygotów, pisał rozprawy przeciw arianom i opracował regułę klasztorną, przedstawioną w formielistu do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE — SYNOD TRULLAŃSKI II

  Szereg 21 papieży w latach 590-692 otwiera znakomity pontyfikat Grzegorza Wielkiego, który nie zasklepiłsię w trudnych problemach Rzymu i Italii, ale okazał staranie o Kościół powszechny. W działalnościpapieskiej zajmują jednak najwięcej miejsca sprawy Bizancjum, zarówno kościelne, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pisarze anglosascy

  Szkole katedralnej w Canterbury, rozwiniętej przez arcybiskupa Teodora i opata Adriana, przypisuje siępowstanie swoistego renesansu angielskiego, którego najwybitniejszymi pisarzami z przełomu VII i VIIIwieku stali się, Beda Czcigodny i Alkuin. Chronologicznie wyprzedza ich, lecz ustępuje im w twórczościmnich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt

Do góry