Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Społeczeństwo i system kulturowy wielonarodowy

  Wielonarodowy – do tej struktury społeczno – kulturowej wchodzi wiele grup etnicznych, ale jedna z nich jest narodowotwórcza. To ona nadaje ton całemu procesowi społeczno – kulturowemu. Jest to grupa dominująca. Rola innych grup jest dwojaka. Mogą być one całkowicie zdominowane i adaptują się do systemu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo i system kulturowy pluralistyczny

  Pluralistyczny – jest modelem relacji między różnymi grupami etnicznymi. To formuła niespełniona. Jest to tylko model. On zakład możliwość funkcjonowania obok siebie różnych grup etnicznych, które wzajemnie wchodząc w relacje ze sobą szanują swoje prawa, są wobec siebie otwarte i tolerancyjne...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnorodność modeli życia rodzinnego

  I. W kulturach występują zróżnicowane formy małżeństwa:

  1. ze względu na liczbę członków związku małżeńskiego

  a) małżeństwa monogamiczne (związek jednej kobiety i jednego mężczyzny)

  b) " poligamiczne:– poliandryczne: (poliandria) związek jednej kobiety z więcej niż jednymmężczyzną –...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw czynniki hominizacji społeczno- kulturowe

  Czynniki społeczno - kulturowe

  - Wykształcenie mowy, zaczęto się porozumiewać;

  - Produkcja narzędzi, broni, odzieży, biżuterii, domostw;

  - Życie w grupach, społeczeństwach;

  - Podział pracy i obowiązków;

  - Przekazywanie wiedzy i doświadczeń;

  - Opanowanie ognia;

  - Pochówki;

  - Dłuższa opieka...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie socjalizacji

  Człowiek przychodzi na świat jako organizm biologiczny, zostaje „wchłonięty” przez społeczeństwo i pod wpływem jego kultury ulega socjalizacji; staje się istotą społeczna.

  Proces socjalizacji jest pierwszym mechanizmem wpływu kultury na życie społeczne.

  Gdy człowiek przychodzi na świat to od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kultury tradycyjnej

  Kultura tradycyjna jest elementem niezbędnym po to, aby zrozumieć kulturę w środowisku. Jest formułą dochodzenia do dzisiejszego stanu człowieczeństwa, do odbierania umiejętności. Kultura tradycyjna to wszelka spuścizna, którą następujące generacje przekazują pokoleniom wchodzącym w życie, swoim...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecia wzoru osobowego

  Wzór osobowy (ideał osobowy), socjol. wyobrażenie zespołu cech, do których posiadania aspiruje członek zbiorowości, chcąc być w zgodzie z postulowanym lub faktycznie w niej panującym systemem wartości, np. Wzór osobowy rycerza.

  Wzór osobowy - określa zespół cech idealnych, jakie jednostka, wykonująca...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /3 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoria swój – obcy. Etnocentryzm

  Kategoria swój – obcy odnosi się do wszelkich interakcji międzygrupowych. Mówi ona że my jako członkowie danej zbiorowości identyfikujemy się z naszą grupą, uważamy że wszystko toco nasze jest najlepsze a grupy inne o odmiennych normach i wzorcach nazywamy obcymi i jesteśmy do nich wrogo...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces socjalizacji

  Socjalizacja (łac. socialis = społeczny) to proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie człowieka, lecz w największym nasileniu występuje, gdy dziecko rozpoczyna życie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hominizacja poprzez czynnik biologiczny

  1. W teorii ewolucji termin ten oznacza proces powstania gatunku człowiek rozumny Homo sapiens. Do jego najważniejszych cech hominizjacji zaliczamy:

  spionizowanie postawy ciała,

  dwunożny chód,

  trzykrotne powiększenie objętości mózgu,

  wykształcenie mowy,

  umiejętność wytwarzania...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt

Do góry