Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kultura solutrejska

  Człowiek buduje wspólnoty ludzkie nowymi narzędziami, rozwija się. Na obszarze Europy dokonuje się rozwój grup żyjących podobnie. Ludzie wyrabiają narzędzia z kości i kamienia. Pojawiają się pierwsze budowle mieszkalne. Nastąpiło nałożenie się dwóch procesów – środowisko przyrodnicze i zdolność...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura oryniacka

  Ludzie zajmowali się już grzebaniem zmarłych, budowaniem szałasów, ryli np. kształty przyrodnicze w kamieniu. Człowiek w zderzeniu ze środowiskiem coraz częściej to środowisko obserwuje i przysposabia do swoich celów. Na ziemiach polskich były malowidła koni oraz jak na nie polować. Ludzie coraz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura hamburska

  Rozwija się wśród grup ludzkich, które polowały na renifery – zdolność do obróbki skóry. Człowiek umie robić strzały, przekłuwać. Na ziemiach polskich istniały też takie kultury. Świadczą o tym wykopaliska. Człowiek musiał znaleźć kamień, który nadawałby się na grot dzidy, który musiał być...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura magdaleńska

  Charakteryzuje się możliwościami człowieka, który potrafi z kamienia, rogów wytwarzać specyficzne narzędzia. W tej kulturze znaleziono igłę z uszkiem. Zmiany formuły podejścia do swojego ubioru. Budowano szałasy pokryte, które mogły być pokryte skórami. Obszar tej kultury to Francja i Hiszpania. Ta...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenikanie sfery prywatnej do informacji publicznej

  Prasa kobieca oprócz porad, jak należy się myć, jak malować, jak urządzać wnętrza, oczarować własnego męża lub wychowywać dzieci, pełnić zaczyna rolę konfesjonału. Fala listów, która zalewa redakcje francuskich pism kobiecych po II wojnie światowej, takich jak „Elle”, świadczy o potrzebie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenikanie informacji publicznej do sfery prywatnej w XX w.

  W początkach XX w. głos opinii publicznej przenikał do życia prywatnego głównie za pośrednictwem gazet, które w znacznej mierze koncentrowały się najbliższym otoczeniu czytelnika – opowiadały o wydarzeniach lokalnych. I wojna światowa naruszyła nieco ten profil prasy, dostarczając wiadomości...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatne komunikowanie się – telefon dla wybranych

  Wynalazek telefonu rozprzestrzeniał się powoli. Początkowo rozmówcy musieli być połączeni kablem bezpośrednio, dopiero centralka telefoniczna umożliwiła rozmowę z wieloma abonentami. W latach 1878-1880 w USA i Wielkiej Brytanii powstały pierwsze miejskie sieci telefoniczne. W 1885 r. w Galicji...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatne komunikowanie się – epistolografia w XIX w.

  Korespondencja. Podstawową formą komunikacji na odległość w XIX w. było pisanie listów. Epoce romantyzmu każdy podróżujący zabierał ze sobą akcesoria do pisania. Coraz częściej listy pisali również robotnicy. Korespondencja zawierać mogła treść i intelektualną, i miłosną, i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Czemu służyć ma radio?

  Radio nadało nowy wyraz komunikacji masowej w dwudziestoleciu. Za jego pomocą pasażerowie Titanica mogli nadać jeszcze przed pierwszą wojną komunikat SOS. O ile gazeta codzienna zminimalizowała odstęp między wydarzeniem a relacją o nim, radio zdołało prawie zupełnie zlikwidować ów dystans. W...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Czemu służyć ma kino?

  Kinematograf na początku XX w. dostarczał całkowicie nowych wrażeń wizualnych. W swoich początkach kino nie skupiało się na przekazywaniu informacji, lecz na epatowaniu widza obrazem. Kroniki filmowe w dwudziestoleciu dowodziły jednak nowej funkcji kina.

  O popularności kina świadczyły...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /680

  praca w formacie txt

Do góry