Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Metody i techniki badawcze

  Badanie naukowe to studia, których celem jest uzyskanie obiektywnych odpowiedzi i sformułowanie praw. Badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego, który może być rozumiany jako „pewne pytanie lub zespół pytań, na który odpowiedzi ma dostarczyć badanie.” Pytania dotyczą przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa etniczna

  Ma dwojaki zakres. Po pierwsze odnosi się do społeczności pierwotnych, które nie osiągnęły jeszcze świadomości narodowej. Po drugie odnosi się do grup mniejszości narodowych w złożonym społeczeństwie.

  Typy systemów społeczno –...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Cywilizacja

  Jest patrzeniem na określony wymiar społeczeństwa w danym okresie historycznym, patrzeniem pod kątem różnych zmian zachodzących w społeczeństwie. Jest kolejnym etapem zbliżającym nas do poznania prawdy. Rola cywilizacji jako formuła jest niezwykle ważna, aby człowiek z tej formuły zaczął działać...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /8 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krąg kulturowy

  (krąg cywilizacyjny) Zbiór kultur spokrewnionych ze sobą genetycznie i historycznie lub wykazujących wspólnotę zasadniczych cech. O kręgach kulturowych mówimy zazwyczaj w odniesieniu do kultur mających pewne ramy terytorialne.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szok kulturowy

  Mniej lub bardziej nagłe, budzące lęk pojawienie się obcej kultury, która niesie ze sobą całkowicie odmienną rzeczywistość kulturową. Termin ten określa ogół stosunków kulturowych i reakcji tych dwóch kultur na skutek takiego zderzenia kultur. Szok kulturowy wywołuje wytworzenie dystansu wobec obcej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura tradycyjna

  Jest elementem niezbędnym po to, aby zrozumieć kulturę w środowisku. Jest formułą dochodzenia do dzisiejszego stanu człowieczeństwa, do odbierania umiejętności. Kultura tradycyjna to wszelka spuścizna, którą następujące generacje przekazują pokoleniom wchodzącym w życie, swoim następcom. Pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest kulturoznawstwo

  Jest funkcją poznania człowieka, społeczeństwa, poprzez poznanie kultury społeczeństw.

  Co w kulturowości jest dla nas interesujące? Co jest w kulturze takiego, ze pozwala nam na poznanie społeczeństw?

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces akulturacji

  To przekształcanie zachowań w zderzeniu dwóch lub więcej odmiennych kultur. Proces budowania kulturowości grup społecznych odbywa się dwojako:

  pierwsza grupa tworzy własna formułę funkcjonowania dobra w tej grupie i środowisku;

  druga grupa wzbogaca swoją kulturę poprzez działanie innych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest kultura?

  Kultura (z łac. cultura – uprawa, kształcenie) – to termin wieloznaczny, interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kultura to szeroko rozumiane sformułowanie określające działanie myślące człowieka. Działanie poznania funkcji kultury odbyło się dość późno, w późny sposób...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /6 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja neolityczna

  Termin określający przechodzenie skupisk ludzkich od wędrownego trybu życia związanego ze zbieractwem, myślistwem i łowieniem ryb do trybu osiadłego, w którym źródłem utrzymania stało się rolnictwo i hodowla. Rewolucja neolityczna rozpoczęła się około 10 000 lat temu (około 7 000 lat przed naszą...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 366

  praca w formacie txt

Do góry