Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POPRZEDNICY FILOZOFÓW

  Gdy rozpoczynała się filozofia w Grecji, nauki szczegółowe jeszcze nie istniały. Natomiast Grecy posiadali już:

  2) umiejętności praktyczne,

  3) reguły życio­we.

  Filozofia miała z nimi pewne podobieństwo i do nich w swych początkach nawiązała.

  l. wierzenia religijne. Pewne rysy pierwotnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /9 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA STAROŻYTNA

  1. grecja. Filozofia starożytna Europy była filozofią grecką. Żaden inny naród w tym okresie nie wytworzył filozofii; żaden nawet nie współdziałał z Grekami, z wyjątkiem Rzymian, którzy pod koniec starożytnej epoki pielęgnowali filozofię wydaną przez Gre­ków, nic wszakże do niej nie dodając...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /6 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA EUROPEJSKA I JEJ OKRESY

  Filozofia europejska stanowi całość zwartą od początku aż do naszych dni. Mimo przełomy, tradycja nie została nigdy przerwana: filozofia średniowieczna korzystała ze starożytnej, filozofia nowożytna ze średniowiecznej.

  Dwudziestopięciowiekowy rozwój filozofii europejskiej daje różne podstawy do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /3 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA I JEJ DZIAŁY

  1. zakres filozofii. Odkąd istnieje nauka, nie ustają wysiłki, aby wyjść poza rozwa­żania częściowe i objąć w jednej nauce wszystko, co istnieje; nie ustają próby, by obok nauk specjalnych zbudować naukę, która da pogląd na świat: ta nauka była i jest na­zywana filozofią. To nauka, której zakres...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /8 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczba jako arché w filozofii pitagorejczyków

  Pitagorejczycy odrzucili wszystkie wcześniejsze próby definicji zasady i uznali, że jest nią liczba. Pitagorejczycy pierwsi zauważyli, że wiele zjawisk przyrodniczych można wyrazić w relacjach liczbowych, i przejęci tym odkryciem skłonni byli konstruować także takie zależności liczbowe, które nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arché w filozofii Heraklita

  Heraklit podkreślał, że warunkiem istnienia rzeczy jest ich ruch (zasada powierzchnej zmiennośi "panta rei"- wszystko płynie). Zauważył że jedną niezmienną rzeczą jest zmienność. Uważał, że nic nie trwa w stanie bezruchu, ale wszystko się porusza i ciągle przekształca. Filozof uważał, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arché w filozofii Anaksymenesa

  Anaksymenes wprowadził zmiany do teorii swojego mistrza, które mówiły o tym, że zasada wprawdzie jest nieskończona co do wielkości i ilości, lecz nie jest nieokreślona, gdyż jest (nieskończonym) powietrzem. Uważał powietrze jako element wszechobecny o różnych stopniach rozrzedzenia (para, woda, mgła...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arché w filozofii Anaksymandra

  Anaksymander najprawdopodobniej wprowadził termin arché na oznaczenie pierwszej i ostatecznej zasady rzeczywistości. Anaksymander inaczej niż Tales twierdził, że zasadą nie jest woda, lecz "bezkres" (apeiron). Termin "apeiron" oznaczał nieskończoną zasadę świata. Owa nieskończoność była powodem, dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arché w filozofii Talesa

  Tales był inicjatorem filozofii przyrody - jako pierwszy mówił o istnieniu jedynej zasady - przyczyny wszystkich istniejących rzeczy, uznając, że jest nią woda. Według Talesa zasada źródłem (początkiem) rzeczy, jak zrówno ich ujściem(końcem). Zasadą było to, z czego powstały rzeczy, dzięki czemu są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arché, zasada, prazasada

  (gr. ἀρχή etymologicznie oznacza zasadę, przyczynę, władzę) – w filozofii przedsokratejskiej termin oznaczający praprzyczynę wszystkich bytów i zarazem ich zasadę.

  Pierwotna zasada kierująca światem (gr. κόσμος), wszechświatem. Istnienie tej zasady postulowała jońska filozofia przyrody. Dla Talesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /731

  praca w formacie txt

Do góry