Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (OKRES OŚWIECENIA I SYSTEMÓW STAROŻYTNYCH V-IV W. P. N. E.)

  W V wieku ośrodek życia umysłowego w Grecji przeniósł się z kolonii do ziem macie­rzystych: Ateny stały się stolicą greckiej kultury. Był to złoty wiek tej kultury, wiek Peryklesa, czas pokoju i bogactwa, rozkwitu cywilizacji, sztuki i nauki, czas Sofoklesa, Eury­pidesa i Arystofanesa, Fidiasza i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /4 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII W PIERWSZYM JEJ OKRESIE

  Zagadnienia tego okresu były tedy głównie kosmologiczne; ubocznie rozważane były również psychologiczne i epistemologiczne; teologiczne nie odłączyły się od kosmolo­gicznych; etyczne pojawiały się tylko w zaczątkowej postaci.

  I. Z zagadnień kosmologicznych główne było A) zagadnienie zasady (arche)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /14 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PITAGOREJCZYCY

  Podczas gdy jeden szereg wczesnych greckich filozofów, od Talesa po Demokryta, żył i działał w Jonii, drugi występował w zachodnich jońskich koloniach, we Włoszech. Z tych „italskich" filozofów najwybitniejszą grupę stanowili pitagorejczycy. Koło połowy VI w. Pitagoras założył związek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /30 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRYT I ATOMIŚCI

  Ostatnim i najdojrzalszym tworem, jaki w swym nieustannym rozwoju wydała wczesna grecka filozofia przyrody, był atomizm. Był on główną w starożytności postacią materialistycznego poglądu na świat. Zapoczątkowany został przez Leucypa w połowie V wieku; natomiast rozwinięcie i wykończenie otrzymał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /23 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKSAGORAS

  Współczesna filozofii Empedoklesa i oparta na tych samych założeniach była filozofia Anaksagorasa.

  ŻYCIE. Anaksagoras, ur. około 500 r., zm. zapewne 428/27, był pierwszym filozofem, który osiadł w Atenach. Z urodzenia i on nie był Ateńczykiem, urodził się w Klazomenach w Jonii. Dopiero jako dorosły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /12 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPEDOKLES

  Rozłam między heraklityzmem a eleatyzmem musiał wywoływać próby ich pogodze­nia. Prób było kilka, a wszystkie polegały na tym samym: zachowywały Parmenideiskie przekonania o niezmienności bytu, natomiast dla wytłumaczenia przemian dokonujących się w zjawiskach porzucały przekonanie o jedności bytu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /11 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARMENIDES I SZKOŁA ELEJSKA

  Jednocześnie mniej więcej z filozofią Heraklita wytworzyła się w Grecji doktryna biegunowo przeciwna. Ta właśnie zaprzeczała zmienności świata i w stałości widziała naczelną cechę bytu. Powstała już nie na Wschodzie, lecz w zachodnich koloniach greckich. Ośrodkiem jej było italskie miasto Elea...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /28 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOŃSCY FILOZOFOWIE PRZYRODY

  Filozofię, zapoczątkowaną przez Talesa, rozszerzyli jego rodacy w koloniach jońskich. Przejęli jego zagadnienie, aleje pogłębili, utrzymali jego hilozoizm, ale dali mu inną postać: bardziej spekulatywną dał Anaksymander, bardziej empiryczną - Anaksymenes.

  OSOBY ANAKSYMANDRA I ANAKSYMENESA. Anaksymander...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /15 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALES I POCZĄTEK FJLOZOFII

  W okresie przednaukowym stosunkowo najbliższymi nauki byli poeci kosmogoniczni i przedstawiciele umiejętności praktycznych. Ale pierwsi ujmowali zagadnienia wyłącz­nie mitologicznie, a drudzy wyłącznie technicznie, więc nie uprawiali jeszcze nauki. Aż wreszcie kiedyś nastąpiło wśród Greków przejście...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /11 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (DO V W. P. CH)

  1. charakter okresu. Był to typowy okres powstania i rozwoju: zaczął się od najskromniejszych początków, od nielicznych zagadnień i niewyraźnych pojęć, i stop­niowo powiększał ich zapas i precyzję. Zakres filozofii tego okresu był jeszcze ograniczony; ze względu na temat była to filozofia prawie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /3 579

  praca w formacie txt

Do góry