Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PATRYSTYKA

  Filozofia patrystyczna obejmowała kilka odmian:

  1. Ze względu na swe zadania dzieliła się na apologetyczną i systematyczną. Dwoistość ta pochodziła stąd, że pierwsze próby filozoficzne chrześcijan wypływały z dwo­jakich potrzeb, zewnętrznych i wewnętrznych. Z jednej strony, filozofia miała...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /4 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA (W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM ŚREDNIOWIECZE, DO V W.)

  1. wiara a filozofia chrześcijan. W tym samym czasie, kiedy powstawały ostatnie systemy starożytne, neopitagoreizm i neoplatonizm, rozpoczął się rozwój nowej filozofii: filozofii chrześcijan. Była ona związana z tradycją-starożytną i miała charakter analogiczny do współczesnej sobie filozofii Greków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /5 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAROŻYTNY POGLĄD NA ŚWIAT

  Starożytność, ściślej: Grecja sama, wytworzyła olbrzymi zasób najróżnorodniejszych koncepcji filozoficznych: filozofię systematyczną i krytyczną, dogmatyczną i sceptyczną, dualistyczny i monistyczny pogląd na świat, idealizm i realizm, wariabilizm i inwariabilizm, teizm, ateizm i panteizm, logikę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /3 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLOTYN I NEOPLATOŃCZYCY

  Syntezę filozoficzną całej epoki stanowił neoplatonizm Plotyna, ostatni wielki system starożytności. W przeciwieństwie do systemu Filona czynniki filozoficzne miały w nim przewagę nad religijnymi, duch Grecji nad duchem Wschodu. Powstał w Aleksandrii, już na schyłku epoki, w III w.n.e.

  ŻYCIE PLOTYNA...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /23 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES KOŃCOWY FILOZOFII STAROŻYTNEJ (I-VI W. N. E.)

  1. filozofia na podłożu religii. Pod koniec starożytności dokonał się przewrót w umysłach: oderwał je od spraw doczesnych i zwrócił ku wiecznym. Ludzie, przesyceni i zniechęceni do dóbr tego świata, jęli w innym świecie szukać celu i sensu życia. Żądza życia wiecznego i wyzwolenia z niedoli i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /9 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA OKRESU HELLENISTYCZNEGO

  Zagadnienia naczelne i szczególnie charakterystyczne dla epoki były trzy. W fizyce: co jest ukrytą przyczyną zjawisk? W logice: co stanowi kryterium prawdy? W etyce: co daje szczęście? Tym trzem były podporządkowane wszystkie inne.

  Fundamenty nowych szkół zostały założone w najbliższym czasie po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /10 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIEC FILOZOFII HELLENISTYCZNEJ

  1. eklektyzm. W tym okresie filozoficznego wielowładztwa musiały powstać i po­wstawały dążenia do uzgodnienia zwalczających się doktryn i utworzenia doktryny kompro­misowej. Gdy przez szereg pokoleń zwycięstwo filozoficzne nie przechylało się na stronę

  żadnej ze szkół, coraz liczniejsi stawali się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /9 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (OKRES HELLENISTYCZNY. III-l W. P. N. E.)

  1. hellenizm. Kultura grecka, która długo rozwijała się w zupełnym prawie odosobnie­niu i niezależności od wpływów obcych, od czasów Aleksandra Wielkiego zetknęła się bliżej z kulturą obcą i częściowo jej uległa. Odtąd z helleńskiej stała się hellenistyczną, tj. wytworzoną przez czynniki nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /6 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII DRUGIEGO OKRESU

  Zagadnienia filozoficzne osiągnęły w systemach Platona i Arystotelesa nie znaną dotąd pełnię.

  1. W logice: zaczęło się - u Sokratesa - od najprostszych zagadnień definiowania pojęć, a skończyło - u Arystotelesa - na pełnych traktatach logiki formalnej.

  2. W etyce: zasadniczym zagadnieniem było:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /14 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZNIOWIE SOFISTÓW I SOKRATESA

  Choć sofiści, z Protagorasem na czele, i Sokrates stali na przeciwległym stanowisku filozoficznym, to jednak znaleźli się ludzie, którzy łączyli ich poglądy. Tak czynili przede wszystkim Antystenes i Arystyp. Pierwszy z nich założył szkołę cyników, drugi - szkołę cyrenaików. Obaj uchodzą za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /15 475

  praca w formacie txt

Do góry