Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HUGON OD ŚW. WIKTORA SYNTEZA SCHOLASTYKI I MISTYKI

  Synteza scholastyki i mistyki podjęta została już w XII w. Terenem, na którym powstała, było opactwo św. Wiktora pod Paryżem, a głównym inicjatorem Hugon od św. Wiktora.

  ŻYCIE. Hugon (1096 - 1141), urodzony w Saksonii, pochodził z rodu hr. Blankenburg; od r. 1115 przebywał w klasztorze św. Wiktora...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /13 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚW. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ

  Mistycyzm stanowił w filozofii średniowiecza drugi, obok scholastyki, wielki prąd ortodoksalny. Miał z nią wspólne zadanie: poznanie prawd nadprzyrodzonych; ale gdy scholastyka widziała drogę do nich w rozumowaniu, mistycyzm widział ją w kontemplacji i uczuciu. Na tle stosunku do scholastyki wytworzyły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /8 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚW. ANZELM I POCZĄTKI SCHOLASTYKI

  Prąd najpotężniejszy średniowiecznej filozofii, ten, który stanowi scholastykę w ściślej­szym znaczeniu, nie od razu znalazł dojrzały wyraz, nie miał bowiem, jak panteizm, goto­wych wzorów, lecz musiał sam wytwarzać stopniowo metodę i teorię. Wielkiego filozofa wydał dopiero na przełomie XI i XII...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /19 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERIUGENA I PRĄD PANTEISTYCZNY

  System najbardziej zbliżający się do panteizmu, jaki wydała filozofia średniowieczna, powstał na samym początku, już w IX w.; był dziełem Eriugeny.

  POPRZEDNICY. System Eriugeny był typu neoplatońskiego, należał do tego szeregu rozwojowego, który został zapoczątkowany przez Plotyna. Pism samego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /15 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (WCZESNE ŚREDNIOWIECZE, DO XII W.)

  1. źródła i powagi starożytne. Wieki średnie swej kultury filozoficznej i naukowej nie budowały od początku, jak to czyniła Grecja, ale też nie przejęły jej w całości od po­przedzającej epoki: rozpoczęły od fragmentów filozofii i nauki starożytnej, przypadkowo ocalonych po upadku starożytnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /16 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA

  Po upadku kultury starożytnej upłynęło parę stuleci niepokoju politycznego i ciem­ności umysłowej, zanim około IX w. w nowym środowisku, na północnym zachodzie Europy zaczęła budzić się znów myśl filozoficzna.

  Ta nowa filozofia chrześcijańska miała podłoże tak samo religijne jak filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /7 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII WIEKÓW I-V

  W filozofii tego okresu spotkały się różne tradycje i kultury, Wschód i Zachód, pogań­stwo i chrześcijaństwo. Niemniej zagadnienia filozoficzne były wszędzie w ogólnym za­rysie te same, bo były wyznaczone przez wspólną umysłom postawę religijną. Jaki jest stosunek Boga do człowieka i człowieka do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /13 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERTULIAN

  Obok głównego wśród apologetów prądu, który wedle zasad starożytnej nauki usiłował wykazywać słuszności chrześcijańskiego poglądu na świat, istniał drugi, uboczny prąd, usposobiony wrogo wobec starożytnej i w ogóle wobec wszelkiej nauki świeckiej. Dla niego chrześcijaństwo miało słuszność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /9 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ NYSSEŃCZYK

  Dzieło systematyzacji, zapoczątkowane przez Orygenesa, było prowadzone dalej, ale w zmienionych od IV w. warunkach. Zasadniczo bowiem dogmaty zostały ustalone (przede wszystkin dogmat Trójcy w r. 325) i odtąd istniała prawowierna nauka, której nie trzeba było szukać, lecz jedynie tłumaczyć i bronić...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /9 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORYGENES

  Po gnostycyzmie, który był pozachrześcijańskiego pochodzenia i tylko przystosowany do nauki chrześcijańskiej, następny system filozoficzny stanowił już własne dzieło chrześci­jan. To pierwsze własne opracowanie systematyczne powstało w aleksandryjskiej Szkole Katechetów w pierwszej połowie III w. i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /17 340

  praca w formacie txt

Do góry