Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA SCHOLASTYCZNA W POLSCE OKRES WCZEŚNIEJSZY (DO XIV WIEKU)

  Przed XIV wiekiem Polska nie po­siadała jeszcze środowiska naukowego. Miała już jednak szkoły i księgozbiory przy ka­tedrach i klasztorach. Brała już udział w życiu umysłowym Europy; jej kler był w stałej styczności z Zachodem, dygnitarze kościelni jeździli do Rzymu, zakonnicy na kapituły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /13 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŃCOWY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (OKRES KRYTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ, XIV W.)

  1. przyczyny powstania nowego okresu. W XIV w. warunki pracy filozoficznej pozostały mniej więcej te same, jakie wytworzyły się w XIII wieku, a nawet stało się już kanonem, co wówczas było jeszcze nowością. Nowych źródeł już nie pozyskano; nauka dalej koncentrowała się w uniwersytetach i uprawiana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /8 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE XIII WIEKU

  Zagadnienia scholastyczne, które we wczesnym średniowieczu stanowiły dość luźną całość, zostały w XIII w. skompletowane i zespolone. We wczesnym średniowieczu było niewiele zagadnień, a wiele różnorodnych rozwiązań, teraz zaś, przeciwnie - wiele zagadnień, a ograniczona ilość rozwiązań;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /14 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚW. BONAWENTURA I AUGUSTYNIŚCI XIII W.

  System prawowierny, który pierwszy uzyskał panowanie w XIII w. po odzyskaniu pism Arystotelesa, był konserwatywny, usposobiony na ogół odpornie wobec nowych źródeł; wierny tradycji, opierał się przeważnie na Augustynie i wraz z nim zajmował postawę platońską. Ten „augustynizm XIII wieku" wchłonął...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /19 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTOTELICY I AWERROIŚCI

  Arystotelizm, zanim został przystosowany do wiary chrześcijańskiej, oddziałał najpierw na filozofię Zachodu w swej dawniejszej postaci. Nie była to wszakże postać pierwotna, lecz taka, jaką mu nadali dawni komentatorzy lub nowi zwolennicy w XIII wieku. Jedna postać heterodoksalnego arystotelizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /16 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUGI OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (OKRES SYSTEMÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, XIII W.)

  W XIII wieku filozofia rozpoczęła nowy okres. Przemiana nastąpiła w związku z dwo­ma faktami, jakie zaszły w końcu poprzedniego okresu: z zorganizowaniem pracy nau­kowej oraz z odzyskaniem starożytnej filozofii.

  1. powstanie uniwersytetów. Zmiana w organizacji polegała najpierw na powstaniu uniwersytetów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /19 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

  Zagadnienia filozoficzne tego okresu stanowiły zespół dość luźny; niektóre działy filozofii były wówczas zupełnie lub prawie zupełnie zaniedbane. Wyróżniały się dwie grupy:

  I. zagadnienia teologiczne (traktowane na podstawie Pisma św.) i II. zagadnienia nauk świeckich (od Pisma św. względnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /12 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFOWIE ARABSCY

  Podczas wczesnego średniowiecza w Europie zachodniej równolegle z łacińską, chrześci­jańską filozofią rozwijała się inna jeszcze filozofia: filozofia Arabów. Rozwijała się w innych warunkach niż chrześcijańska: Arabowie znali bowiem dzieła greckich filozofów i na ich podstawie budowali...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /25 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA W CHARTRES. HUMANIZM WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

  W XII wieku, okresie rozkwitu wczesnej scholastyki, gdy Paryż kształcił teologów i dialektyków, druga wielka szkoła, szkoła w Chartres, zgromadziła humanistów. Szkoła ta, myśląca filologicznie i retrospektywnie, w filozofii nowych owoców nie wydała; nato­miast znakomicie podniosła ogólną kulturę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /11 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABELARD I SPÓR O UNIWERSALIA

  Obok metafizyków inny typ filozofów wczesnego średniowiecza stanowili dialektycy, którzy dokonali pracy już nie konstrukcyjnej, lecz analitycznej. Metafizycy opierali swe teorie na założeniu, że pojęciom odpowiada rzeczywistość; dialektycy uczynili z tego założenia podstawowe zagadnienie filozofii. Przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /24 467

  praca w formacie txt

Do góry