Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PATRIMONIUM PIOTROWE (692 – 772)

  Na przełomie VII i VIII wieku zgromadziły się ciężkie chmury nad chrześcijaństwem, które traci na rzeczislamu Afrykę północną i Hiszpanię, dwa kraje o rozwiniętej kulturze i kościelnej tradycji. Konstantynopol,zagrożony bezpośrednio przez mahometan, rozluźnia z konieczności więź polityczną z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszpasterskie nauczanie

  Nauczanie stale jeszcze uważa się za najistotniejszy środek kształtowania życia religijnego, choć dozwalasię opuszczanie kazań, by obwieścić uchwały synodalne czy przeczytać relacje o cierpieniach męczenników.Nauczanie wszakże obejmuje dorosłych, nic nie słychać o katechezie dzieci. Odbywa się ono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lojalność wobec cesarzy

  Papieże, zarówno grecko-wschodniego, jak i rzymskiego pochodzenia, starali się o lojalność wobec cesarzy,lecz jedni i drudzy wysuwali w zagadnieniach kościelnych rzymski punkt widzenia. Nie kto inny,tylko Syryjczyk, papież Sergiusz, wystąpił przeciw synodowi trullańskiemu II (692), który wprowadzał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOBYCZE ISLAMU, MISJE KOŚCIOŁA

  Dynastia Omajadów (od 660) tworząc z teokratycznego państwa Mahometa monarchię arabską, wzmogłaświętą wojnę i skierowała jej ostrze przeciw cesarstwu, które w latach 695-717 przeżywa rewolucje pałacowei znajduje się w stanie politycznej anarchii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawowanie sakramentów

  Chrzest dzieci w Frankonii i Hiszpanii jest już rozpowszechniony. Chrzci się niemowlęta, ale także rocznelub dwuletnie dzieci. Najczęściej udziela się im sakramentu w Boże Narodzenie i uroczystość świętegoJana Chrzciciela. Zanika dawny katechumenat, niegdyś intensywnie prowadzony w Wielkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata Afryki i Hiszpanii

  W Afryce wznowili Arabowie ekspansję w 660 roku i zdobyli prowincję Byzacene, w której założylimiasto Kairuan, stolicę swego panowania w tym kraju. Kartagina padła w 698 roku, a choć chrześcijańscyBerberowie rozpaczliwie się bronili, ostatnie twierdze cesarskie dostały się w ręce mahometan napoczątku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój czci świętych

  Pobożność chrześcijańska tego okresu doznaje zahamowań, ale też przybiera nowe kształty. Na początkuVI wieku zauważa się zahamowanie w przyjmowaniu Eucharystii, już synod w Adge (506) musiał orzec,że me uważa się za chrześcijanina tego, kto nie przyjmuje Eucharystii co najmniej w Boże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja we Fryzji

  Dla Kościoła na Zachodzie utrata chrześcijańskiej Hiszpanii została w pewien sposób zrekompensowananawróceniem Fryzji, Turyngii i Hesji oraz rozpowszechnieniem i umocnieniem chrześcijaństwa w Bawarii.Przyczynili się do tego mnisi z klasztorów anglosaskich, którzy na wzór mnichów iroszkockich z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relikwie, obrazy, żywoty

  Świętym oddawano cześć nie tylko w kościołach, w których znajdowały się ich groby. Starano się zdobyćrelikwie dla innych kościołów. Uznawano je za przedmiot czci, ale i pomoc w chorobach. Duchowieństwopropagowało kult świętych i relikwii, by ludność odciągnąć od pogańskich zabobonów. Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia rzymska

  Rozwój liturgii Kościoła rzymskiego dokonał się intensywnie od Leona Wielkiego do Grzegorza Wielkiego.Zachowane trzy znaczniejsze zbiory .modlitw łączą się z imionami tych dwóch papieży i papieżaGelazego (492-496). O bogactwie treści Sakramentarza Leońskiego świadczy choćby to, że zawiera naBoże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 992

  praca w formacie txt

Do góry