Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  OŚWIECENIE I KANTYZM W POLSCE

   

  1. oświecenie. 1. W pierwszej połowie XVIII w. stan filozofii w Polsce nie uległ zmianie w stosunku do XVII w.; była nadal uprawiana w klasztornych kolegiach, a pojmowana w anachroniczny, scholastyczny sposób. Nawet poziom jej obniżył się jeszcze: scholastyka, która koło 1600 r., w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /19 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIEC STULECIA: FILOZOFIA KRYTYCZNA W NIEMCZECH. WOLFF I FILOZOFIA XVIII WIEKU W NIEMCZECH

  Filozofia Oświecenia uzyskała w Niemczech odrębną postać: stanęła na stanowisku nie empiryzmu, lecz racjonalizmu. Była dziełem Wolffa i jego szkoły. Ten niemiecki racjo­nalizm odbiegł znacznie od tego, który w poprzednim stuleciu panował w krajach romań­skich. Przez swą dogmatyczność i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /10 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REID I SZKOŁA SZKOCKA

  Anglia, która wyhodowała empiryzm, idealizm i sceptycyzm (dzięki Locke'owi, Hume'owi, Berkeleyowi i innym), zapoczątkowała również reakcję przeciw tym stanowiskom. Reakcja ta wystąpiła w imię zdrowego rozsądku i dlatego znana jest pod nazwą „filozofii zdrowego rozsądku". Była głoszona przez szkockich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /12 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELYETIUS I ETYKA OŚWIECENIA

  Wiek XVIII interesował się specjalnie człowiekiem, zwłaszcza interesował się nim praktycznie, chcąc ulepszyć jego życie. Ulepszenie zaś rozumiał jako uczynienie życia przyjemniejszym. Najbardziej jaskrawy wyraz dał temu Helvetius. Wyszedł z podobnych założeń jak Wolter, La Mettrie, Condillac...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /20 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  D'ALEMBERT I POZYTYWIZM

  W XVIII wieku znalazła się również grupa uczonych, która zajęła stanowisko najwięk­szej ostrożności i ograniczyła zakres naukowych dochodzeń, byle osiągnąć w nich zupełną pewność. Fakty były dla nich jedynym przedmiotem nauki i filozofii. Stanowisko to, któremu XIX w. dał nazwę pozytywizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /16 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONDILLAC I SENSUALIZM

  Inna grupa filozofów francuskiego Oświecenia ograniczyła się do analizy psychologicz­nej umysłu, doszła zaś w niej do krańcowego sensualizmu. Inicjatorem tego kierunku był Condillac.

  ŻYCIE. Etienne Bonnot de Condillac (1715-1780) pochodził z południowej Francji, z urzędniczej, szlacheckiej rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /12 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LA METTRIE I MATERIALIZM

  Postawa naturalistyczna XVIII wieku doprowadziła do materializmu tych myślicieli, którzy chcieli posiadać system filozoficzny. Materializm był najtypowszym systemem Oświecenia. Ojczyzną jego była Francja, początek sięgał jeszcze pierwszej połowy wieku. Najwięcej zwolenników liczył w gronie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /14 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA WE FRANCJI. WOLTER I FILOZOFIA OŚWIECENIA

  Najbardziej typowym objawem myśli XVIII w. była filozofia stosowana, usiłująca zasady filozoficzne zużytkować do celów praktycznych, do zwalczenia przesądów i za­szczepienia światłego poglądu na świat. Ruch ten stanowi „filozofię Oświecenia" w ściślejszym znaczeniu. Z natury rzeczy nie przyczynił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /22 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCZĄTKI UTYLITARYZMU

  Filozofia Oświecenia od zagadnień dotyczących świata przeszła, zwłaszcza w Anglii, do dotyczących człowieka: co człowiek wie, czego pragnie, jak żyje? A także przeszła do zagadnień o charakterze praktycznym: jakie życie jest dobre i jak uczynić je możliwie najlepszym? Na samym początku XVIII wieku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /17 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHAFTESBURY

  Obok filozofii poznania wiek XVIII uprawiał również filozofię moralną. Opracowywał ją wielokrotnie w duchu empiryzmu, ale stanowisko, od którego rozpoczął, nie było ściśle empirystyczne; było intuitywizmem, traktującym moralność na wzór piękna. Stanowisko to znalazło swój wyraz w Anglii w samym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /15 483

  praca w formacie txt

Do góry