Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PERSPEKTYWA NA DALSZY ROZWÓJ FILOZOFII

  Okres wielkich systemów był intensywny, ale krótki. Po roku 1830, po śmierci Hegla można go uważać za skończony. Żył jeszcze Schelling i Schopenhauer i wszyscy znakomitsi mesjaniści polscy, ale rozwój idealistycznej metafizyki się zatrzymał, nie pojawiały się w niej nowe pomysły, a w społeczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /6 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII W POCZĄTKU XIX WIEKU

  Cztery były kardynalne zagadnienia filozofii tego okresu, filozofii metafizycznej, spekulatywnej, systemotwórczej:

  1) Jaka jest pierwotna natura bytu?

  2) Wedle jakiego prawa z pierwotnego bytu rozwija się cała różnorodność świata?

  3) Jakie posiada ta różnorodność postacie?

  4) W jaki sposób można...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /8 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA MESJANISTYCZNA W POLSCE

  Polska w początku XIX w. wydała systemy metafizyczne o nie mniejszych aspiracjach i nie mniejszym polocie niż niemieckie, a tym bardziej francuskie. Po pokoleniu ludzi przejętych ideami Oświecenia przeszła od razu do maksymalnego programu, do absolutnej metafizyki, do syntezy, do wielkich systemów, do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /26 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAINE DE BIRAN I SPIRYTUALIZM FRANCUSKI

  Metafizyka, ale o charakterze innym niż niemiecka, powstała również we Francji. Nie odwoływała się do prawd apriorycznych, lecz do konkretnego doświadczenia, mianowi­cie do doświadczenia wewnętrznego. Miała charakter nie idealistyczny, lecz spirytualistyczny. Podwaliny jej stworzył Maine de...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /22 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEL

  Najpełniejszym z idealistycznych systemów był system Hegla.

  ŻYCIE. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) pochodził ze Szwabii, z rodziny urzędniczej. Rozpoczął studia od teologii, a działalność pisarską od rozpraw teologicznych i politycznych. Dopiero względnie późno, w 1801 r., wystąpił na polu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /29 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHELLING

  Inną postać niż Fichte dał idealizmowi Schelling. Rozwinął go w pomijanej przez Fichtego filozofii przyrody; dał mu orientację estetyczną i religijną; oparł go na intuicji i uczuciu. We wszystkim tym był filozoficznym wyrazicielem panującego naówczas ro­mantyzmu.

  POPRZEDNICY. Schelling korzystał z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /12 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FICHTE

  Fichte był pierwszym w szeregu idealistycznych filozofów XIX w.: on to dokonał zwrotu od krytycyzmu Kaniowskiego do idealistycznej spekulacji. Zbudował metafizykę opierając ją na pojęciu jaźni i dając idealizmowi postać specjalnie etyczną.

  POPRZEDNICY. Głównym poprzednikiem Fichtego był Kant. Fichte...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /17 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADYKALIZM FILOZOFICZNY

  Anglia, która od dawna była krajem empiryzmu, pozostała nim w XIX wieku, daleka od spekulacji metafizycznych kontynentu. Po okresie powodzeń szkoły szkockiej teraz właśnie przeżyła nowy rozkwit empiryzmu i jednocześnie - dalszy rozwój utylitaryzmu. Prądy te wystąpiły teraz ze szczególnym naciskiem na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /21 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZWARTY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (NOWY OKRES SYSTEMÓW. POCZĄTEK XIX WIEKU)

  1. odnowienie spekulacji metafizycznych. XIX wiek zastał w różnych krajach różne kierunki filozoficzne: w Anglii filozofię zdrowego rozsądku Reida, we Francji sensualizm Condillaca, w Niemczech krytycyzm Kanta. Ale wszędzie zapoczątkował kierunki inne, po części nowe, po części będące powrotem do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /13 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII XVIII WIEKU

  Zagadnienia metafizyczne przeszły teraz na ogół w epistemologiczne; pytano rzadziej, jaka jest natura bytu, a częściej, jak my tworzymy nasze o nim wyobrażenia. (Jednakże, przynajmniej na drugim planie, pozostały zagadnienia metafizyczne u Berkeleya, u Wolffa, u innych jeszcze). Tak samo zagadnienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /12 575

  praca w formacie txt

Do góry