Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Teoria krążenia ustrojów

  Timokracja - pojawiają się ludzie odważni, mężni, uczciwi, którzy walczą dla idei. Zaczynają patrzeć na własny interes. Myślą: obaliłem tyrana więc powinienem mieć więcej korzyści. Następuje podział na idealistów i arystokrację, czyli grupę ludzi, która monopolizuje władzę. Na zewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Krytyka demokracji

  Wg Platona ustrój demokratyczny jest najbardziej chwiejny. Cechują go brak dyscypliny społecznej i respektu dla władzy, anarchia, brak kompetencji rządzących i demoralizacja wśród ludu. Zręczny demagog nie ma trudności w zapanowaniu nad motłochem. Demokracja prowadzi nieuchronnie do tyranii

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Myśl społeczno - ekonomiczna

  Według Platona człowiek to element państwa, o tym co dobre dla człowieka rozstrzyga państwo. Ujmował wszystko w odniesieniu makroekonomicznym, twierdził że „wszystko jest dla państwa, przez państwo, w państwie” ,a jednostka jest podporządkowana państwu: „państwo jest wszystkim, jednostka niczym”...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Koncepcja państwa według Platona

  Platon był uczeniem Sokratesa. Jego główne dzieła: „Państwo” - wizja państwa i „Prawo”; obejmują wszystkie ówczesne dyscypliny naukowe. Platon zalicza się do autorów tzw. złotej myśli. Był prekursorem totalitaryzmu, twierdził że rządzić mają filozofowie i wojskowi. Państwo Platona jest komunizmem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /8 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika cywilizacji europejskiej

  Cechy kultury europejskiej:

  indywidualizm,

  postęp,

  czas,

  aktywność i innowacyjność,

  Cywilizacja zachodnia: Człowiek wybija się ponad świat, który ma mu służyć ( korzenie tego myślenia Biblia i Judaizm), dominacja i panowanie człowieka nad przyrodą i światem, brutalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja przemysłowa

  XV/XVI w początek zaawansowanej żeglugi, nowe odkrycia geograficzne, zmiana mentalności, nowe rośliny, nowe kultury, nowe światy -> generalnym efektem rewolucja przemysłowa w XVII wieku- cechy główne i charakterystyczne: brak wiedzy typowo technicznej, liczyły się doświadczenie i praktyka, postęp...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans

  Odrzucenie całego średniowiecza, określenie „wieki ciemne”, odnowienie Rzymu antycznego, protest przeciwko lekceważeniu spraw doczesnych na rzecz Boskich, zakończenie myślenia schematycznego -> liczy się indywidualizm (vide Ockham), początki badań anatomicznych ( najpierw artyści a potem medycyna)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja

  Reformacja – ruch religijny i społeczny w XV i XVI w., mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był on reakcją na zjawiska, które miały miejsce w Kościele katolickim – w hierarchii kościelnej i w papiestwie. Reformację zapoczątkował Jan Hus, który zginął na stosie 6 lipca 1415 w Konstancji. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytet – od średniowiecza do nowoczesności

  Korzenie :

  XI -XIII w pierwsze tłumaczenia tekstów grecko-arabskich ( zwłaszcza techniczno-naukowe), wraz z komentarzem i uzupełnieniem, spory wpływ dzieł Arystotelesa, stabilizacja sytuacji w Europie- stabilność feudalizmu, rozwój gospodarczy (nowości techniczne w rolnictwie), rozwój urbanizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /3 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbarzyńskie korzenie – klasztory jako ochrona wartości, / monastycyzm- iroszkoci

  Monastycyzm ma na celu kult religijny - służbę Bogu i dążenie do samorealizacji przez czystość duchową, ubóstwo, umartwianie się, modlitwę i kontemplację. W okresie wczesnego średniowiecza duże znaczenie miały klasztory iryjskie, które były ważnymi ośrodkami cywilizacji. Później ich rolę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /3 410

  praca w formacie txt

Do góry