Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co jest właściwe dla systemu parlamentarno – gabinetowego (cechy)

  a) rząd pochodzi z woli Parlamentu i jest przed Parlamentem odpowiedzialny. Rząd działa na tyle na ile pozwoli mu Parlament.

  b) całość lub niemal całość władzy wykonawczej skupia się w rękach rządu (całość władzy wykonawczej skupiona jest w rękach rządu).

  c) są bardzo ograniczone uprawnienia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota systemu parlamentarno – gabinetowego

  Władza wykonawcza od poczęcia do śmierci jest zależna od władzy ustawodawczej.

  W systemie parlamentarno- gabinetowym rząd nie żyje dłużej niż Parlament ale może żyć krócej. Rząd jest emanacją Parlamentu. Rząd może być odwołany przez Parlament. Parlament kontroluje rząd.

  Ten system został...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlamentaryzm (demokracja parlamentarna)

  Występuje we wszystkich demokratycznych systemach politycznych. To oznacza, że podstawową (główną) formą (instytucją) stanowienia prawa jest Parlament. To oznacza demokrację parlamentarną.

  Najważniejszym aktem prawnym państwa jest Konstytucja.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy niedemokratyczne występują w 3 postaciach

  a) tradycyjne systemy (tradycyjne oligarchie) – chodzi tu o systemy, które nigdy nie były demokratyczne, które się zmieniają, ale jeszcze nie stały się demokratyczne, np. Arabia Saudyjska. W tych systemach społeczeństwo nie ma prawa głosu. Jest coś co jest namiastką Parlamentu, ale rządzi król. Władza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy polityczne demokratyczne występują w 3 postaciach

  a) w postaci systemu prezydenckiego;

  b) w postaci systemu parlamentarnego (parlamentarno-gabinetowy);

  c) w postaci systemu mieszanego.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fred G. Riggs (amerykański prof.)

  Wprowadził ład do systemu prezydenckiego i systemu parlamentarnego. Powiedział on, że systemami prezydenckimi (def.) nazywamy systemy, w których szef władzy wykonawczej jest równocześnie głową państwa, wybierany w tym samym wyborze i kadencja głowy państwa i szefa rządu jest tą samą kadencją. Władza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe elementy demokracji

  a) wolne uczciwie przeprowadzone wybory do ciał i instytucji, które tworzą prawo lub stanowią władzę wykonawczą (wybory parlamentarne i prezydenckie). Wybory muszą być przeprowadzane cyklicznie (cykliczność wyborów);

  b) musi w tych systemach istnieć jednocześnie wolność słowa i stowarzyszeń –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juan Linz (hiszpański politolog)

  Powiedział, że wszystko co nie jest demokratyczne nie jest totalitarne. Może być niedemokratyczne i nie totalitarne. Powiedział on, że są państwa autorytarne, a nadto są też państwa, które są tradycyjnie niedemokratyczne.

  Systemy polityczne dzielimy na demokratyczne i niedemokratyczne.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria klasyfikacji systemów politycznych

  Systemy polityczne się klasyfikuje. Grupuje się je według istotnych podobieństw. Trzeba ustalić kryterium w jakim będziemy grupować systemy polityczne.

  Za kryterium klasyfikacji systemów politycznych przyjęto kryterium podziału państw na państwa socjalistyczne i państwa kapitalistyczne. Inne kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisywanie systemu politycznego

  Jeżeli mówimy, że system polityczny jest zespoloną całością to zachodzi tu pytanie – w jakim stopniu system polityczny, np. Polski, Sudanu jest zharmonizowaną całością? Czy system państwa jest systemem zespolonym? Czy tam wszystko jest dobrze? Często w literaturze system państwa jest porównywany do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 880

  praca w formacie txt

Do góry