Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wariant francuski (system wyborczy bezwzględny)

  Oparty jest na absolutnej większości. Francja podzielona jest na 577 okręgów wyborczych, ponieważ tyle jest miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. W okręgach, w których kandydat otrzymał więcej niż połowę głosów przechodzi on do pierwszej tury. W pozostałych okręgach odbywa się druga tura. Prawo wejścia do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wariant brytyjski (system wyborczy względny)

  Dzieli się kraj na tyle okręgów ile jest miejsc w Izbie, do której odbywają się wybory. Wybory te odbywają się do jednej izby – Izby Gmin. W Wielkiej Brytanii jest to 650 okręgów wyborczych jednomandatowych. W każdym okręgu wygrywa jeden mandat, ten który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istnieją dwa podstawowe różniące się od siebie systemy wyborcze

  Systemy większościowe.

  Systemy proporcjonalne.

  Istnieją dwa kryteria różnicujące te systemy:

  a) Okręgi jednomandatowe czy wielomandatowe.

  Jeżeli są okręgi jednomandatowe mamy wtedy do czynienia z systemem większościowym. Jeżeli są okręgi wielomandatowe mamy do czynienia z system...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O co chodzi w wyborach parlamentarnych?

  Dwie rzeczy, które dokonujemy w akcie wyborczym:

  Wyłaniamy reprezentację naszych przedstawicieli do władzy ustawodawczej na całą kadencję.

  Wyłaniamy to ciało, które potem kształtuje władzę wykonawczą.

  Idealnego systemu nie może być.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy kategorie ludzi wyłączonych z prawa wyborów (kryteria powszechności wyborów)

  a) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są niepełnoletnie. Żeby wziąć udział w wyborach trzeba być pełnoletnim;

  b) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są skazane na pozbawienie praw wyborczych;

  c) w wyborach nie mogą brać udziału ludzie ubezwłasnowolnieni prawomocnym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć kanonów demokratycznych wyborów, takich faktów, które muszą zaistnieć, żeby wybory były demokratyczne

  1) Wybory muszą być wolne.

  Wybory są wolne. Wolność wyborów należy widzieć w 2 wariantach:

  a) w stosunku do czynnego prawa wyborczego,

  b) w stosunku do biernego prawa wyborczego.

  2) Wybory muszą być równe.

  Wybory są równe oznacza to, że każdy wyborca ma tyle samo głosów co każdy inny wyborca i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć warunków powodzenia demokracji konsocjacyjnej

  To powodzenie zależy od warunków socjologicznych, od względnej równowagi grup podziału.

  Zależy od czynników historyczno – kulturowych (poczucie wspólnoty musi być silniejsze niż poczucie odrębności).

  Zależy od trafnych rozstrzygnięć konstytucyjnych i od dobrze zbudowanego prawa. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istnieją 4 kanony (fundamentalne rozwiązania (zasady, cechy)) demokracji konsocjacyjnej

  Wszystkie cech są równoprawne.

  W rządzie zasiadają przedstawiciele wszystkich segmentów (grup) podziału, czy to podziału językowego, czy grup narodowościowych, czy to podziału religijnego.

  Wszystkie segmenty (grupy) podziału korzystają z prawa weta w stosunku do decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Politolog holenderski ARREND LIJPHART i niemiecki uczony GERARD LEMBRUCH

  Wysunęli koncepcję demokracji konsocjacyjnej jako szczególnego rozwiązania w społeczeństwach podzielonych. Jest to demokracja oparta na współdecydowaniu, a współdecydowanie oparte jest na porozumieniu. Istotną cechą demokracji konsocjacyjnej jest zgoda wszystkich grup na to, że większość nie będzie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System konwentu (cechy)

  nie mieści się ani w systemie prezydenckim, ani w systemie parlamentarno – gabinetowym.

  powstał we Francji, stworzony przez Jakobinów.

  nie ma tu tradycyjnego podziału władzy.

  występuje Parlament, rząd, głowa państwa.

  Społeczeństwo wybiera Parlament, deputowanych Rady...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 768

  praca w formacie txt

Do góry