Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zagrożenie longobardzkie

  Longobardowie ze Spoleto i Benewentu okazali pomoc Grzegorzowi II, gdy na polecenie cesarza LeonaIII egzarcha z Rawenny chciał przeprowadzić jego depozycję w Rzymie. Król longobardzki z północnejItalii, Liutprand, który dążył do podboju Spoleto i Benewentu starał się także wykorzystać bunty w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny ikonoklazmu

  Przesada w czci obrazów doprowadziła do powstania legend o cudownych obrazach Chrystusa, namalowanychnie ludzką ręką, o wizerunkach Matki Bożej pędzla świętego Łukasza Ewangelisty, o ikonach,które spadły z nieba, krwawiły, leczyły chorych, wracały umarłym życie. Walka z przesadą doprowadziłado...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Martel i Pepin

  Pepin, zwany Średnim (zm. 714), po złączeniu w swych rękach urzędu majordoma obu królestw frankońskich,Austrazji i Neustrii, rozpoczął dźwigać państwo z upadku, w jakim znalazło się po śmierci dobregokróla, Dagoberta, ostatniego samodzielnego monarchy z dynastii Merowingów. Kontynuował to dziełojego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzenia cesarskie

  Cesarz Leon III, władca silnej ręki, utalentowany wódz i dyplomata, podjął wewnętrzną reformę państwa,której utrwaleniu służył nowy kodeks prawa z 740 roku. W reformie nie pominięto życia kościelnego.Cesarz wezwał ludność już w 726 roku do zaniechania czci obrazów, prawdopodobnie na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół na Wschodzie

  Życiu religijnemu w cesarstwie nie sprzyjała atmosfera politycznego podniecenia i niepewności. Dopieroustabilizowanie sytuacji państwowej za cesarza Leona III sprawiło, że jego zbiór praw (Ekloge) ująłszczegółowo obyczajowość ludności w chrześcijańskie normy prawne. W konsekwencji wszakże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonifacy, Apostoł Niemiec

  Winfrid, nazwany w Rzymie Bonifacym, był mnichem anglosaskim, urodzonym (ok. 675) w Crediton (Northumbria) i oddanym do klasztoru w piątym roku życia na wychowanie. Zdecydował się zostać zakonnikiem,a gdy przyjął święcenia kapłańskie, pełnił obowiązki nauczyciela i rektora szkoły w opactwieNursling...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc prawa

  Moralność chrześcijańską kształtowano wiarą i pobożnością, ale nie pominięto teraz pomocy prawa. Byłoto prawo kościelne, ustanawiane na synodach, i prawo państwowe, które uległo schrystianizowaniu. W latach 585-638 zaciera się na Zachodzie granica między kościelnymi zjazdami synodalnymi a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I BIZANCJUM

  Rozluźniająca się więź polityczna Rzymu z Konstantynopolem nie oznaczała jeszcze jego chęci zerwaniajedności z cesarstwem, ani pomniejszenia kultury bizantyjskiej. W Rzymie istniały nadal wpływy greckie,papieże okazywali lojalność aż do czasu walki o cześć obrazów, kiedy nie mogli przyjąć uchwał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOKA ŚREDNIOWIECZA (692 - 1517)

  Kościół na Zachodzie ostał się w okresie wędrówki ludów, mimo rozbicia struktur politycznych, społecznychi gospodarczych. Nie mógł Jednak sam nie ulec przemianom w swoje j, strukturze zewnętrznej, czegonajwyraźniejszym znakiem jest powstanie Państwa Kościelnego i upolitycznienie papiestwa. Zachowującz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecy w Rzymie

  Na jedenastu papieży tego okresu było tylko trzech Rzymian z pochodzenia, czterech zaś Syryjczyków,trzech Greków i jeden Sycylijczyk. Wskazuje to na całkowitą przewagą papieży z kręgu kultury bizantyjskiej,której wpływ wzrósł w Rzymie po soborze z 680-681 roku.

  Ośrodkami greckiego obrządku w mieście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt

Do góry