Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rachunek kapitałowy i finansowy

  2 grupy transakcji:

  -rachunek kapitałowy – rozliczenie wpływów i wypłat z tytułu transferów kapitałowych

  -rachunek finansowy - aktywa i pasywa finansowe

  Wszystkie transakcje w bilansie płatniczym dzielą się na:

  autonomiczne i wyrównawcze

  Autonomiczne – są przeprowadzane przez wszystkie podmioty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegrzanie gospodarki

  Studzenie inwestorów i zbyt optymistycznych konsumentów – podniesienie stóp procentowych – wzrost kosztów i ryzyka, wyższe podatki

  To gospodarka zamknięta

  A w gospodarce otwartej do konsumpcji i oszczędności/inwestycji wprowadza się eksport i import

  E – I = saldo handlu zagranicznego

  Co jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nierównowaga gospodarcza

  Może mieć 2 formy:

  Recesja – duża nadwyżka oszczędności

  Przegrzanie gospodarki – duża nadwyżka inwestycji

  Gdy recesja - państwo musi dostarczyć gospodarce bodźców popytowych – głównie obniżenie stopy procentowej – to powoduje:

  Mniejszy koszt kredytów

  Mniejszy koszt obsługi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód narodowy a handel zagraniczny

  Sektor zagraniczny ma istotny wpływ na poziom dochodu narodowego i tempo wzrostu gospodarki

  Wynika to z zależności pomiędzy takimi kategoriami jak konsumpcja, inwestycje, eksport, import

  W gospodarce zamkniętej dochód narodowy to suma konsumpcji i inwestycji

  Konsumpcja dzieli się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PKB w cenach bieżących w walucie zagranicznej

  To jest najważniejszy miernik określający miejsce danej gospodarki w gospodarce światowej

  Globalny PKB w dolarach lub euro pokazuje potencjał ekonomiczny kraju wg wyceny rynku międzynarodowego. Jest to wartość wszystkich wytworzonych w danym okresie towarów i usług lub suma uzyskanych w tym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PKB w cenach bieżących w walucie krajowej

  To jest informacja o sytuacji ekonomicznej danego kraju w danym momencie

  Pokazuje bieżące – realizowane w danym roku/miesiącu dochody firm, gospodarstw domowych, sektora finansów, sektora publicznego i pokazuje sposób rozdysponowania tych dochodów. Bardzo ważne dla polityki budżetowej – pomaga...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód narodowy, bilans płatniczy i handlowy

  Dochód narodowy w gospodarce otwartej

  Suma dochodów uzyskiwanych w danej gospodarce w określonym czasie – najczęściej w ciągu jednego roku. Suma dochodów równa się sumie wydatków lub wartości wytworzonych w tym czasie dóbr finalnych

  Dochód narodowy brutto + dochody netto z zagranicy = produkt...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści i zagrożenia globalizacji rynków finansowych

  Przynosi wiele korzyści i zagrożeń

  Poprzez wzrost efektywności i zasięgu rynki finansowe przyczyniają się w większym stopniu niż wcześniej do gospodarczego i społecznego rozwoju

  Bez tego skala finansowania wszelkich inwestycji oraz wzrost wszelkiego majątku byłby dużo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja rynków walutowych

  Czyli podwyższenie kosztów transakcyjnych na rynkach walutowych

  Wyższe koszty wskutek opodatkowania transakcji walutowych ograniczają płynność i żywiołowość „gorącego pieniądza” – kapitału krótkoterminowego

  Podatek Tobina – transakcje walutowe mogłyby być opodatkowane w wysokości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostronne związanie własnej waluty z walutą obcą

  Może to być wprowadzenie obcej waluty zamiast własnej – albo na jej ścisłym związaniu z obcą walutą –pełne i niepełne związanie

  Jednostronne związanie własnej waluty może stabilizować rynek finansowy danego kraju – przyczyniać się do rozwoju handlu i inwestycji zagranicznych

  Jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt

Do góry